Våld i nära relation

Om du eller en närstående utsätts för våld finns stöd att få. I Solna stad finns ett relationsvåldsteam som arbetar med både de som är utsatta för våld och för de som utövar våld i en nära relation. Vi jobbar under sekretess.

Solna stads relationsvåldsteam

Relationsvåldsteamet arbetar med stöd och rådgivning i frågor som exempelvis skyddade personuppgifter, hjälp i kontakt med polis och motiverar till att sluta använda våld. Relationsvåldsteamet nås via stadens Kontaktcenter.

Utanför kontorstid kontakta Socialjouren Nordväst på telefonnummer 010-444 05 00. Du kan även kontakta polisen för att få stöd och hjälp när du blivit utsatt för ett brott i en nära relation. Uppsök närmaste polisstation eller ring 114 14. Är det akut ring alltid 112.

Kontakta våra relationsvåldshandläggare om:

  • Du blir utsatt för våld av en närstående
  • Du vill få hjälp att dämpa din ilska eller sluta använda våld mot en närstående
  • Du är orolig att konfliktfyllda situationer därhemma ska leda till våld
  • Dina barn mår dåligt av bråk hemma

Vem kan ta kontakt?

Du kan ringa som privatperson för egen del eller om du vill förmedla kontakt till någon som behöver stöd.

Vad händer när man tar kontakt?

Du som har blivit utsatt för våld får praktiskt stöd och rådgivning utifrån din unika situation. Det kan till exempel handla om hjälp med skyddade personuppgifter, att stärka ett säkerhetstänk både i vardagen och digitalt eller hjälp i att komma ur relationen. Du kan även få samtalsstöd med behandlare.

Du som har eller är orolig över att du ska utöva våld får hjälp att prata om och kartlägga situationer som leder till våld och får hjälp att finna lösningar för att sluta med våldet.

Telefonlinje för personer som utövar våld i nära relationer

Telefonlinjen "Välj att sluta" är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm och Skåne samt Manscentrum Stockholm. Telefonlinjen bemannas av utbildade terapeuter från Manscentrum Stockholm. Den som ringer kommer att kunna få stöd i stunden, men också uppmanas att söka mer långtgående hjälp och behandling hos en verksamhet i sin hemkommun. Telefonlinjen är ett pilotprojekt i Stockholms och Skånes län som pågår fram till december 2020. Telefonnumret till "Välj att sluta" är 020-555 666.

Kontaktuppgifter till olika stödfunktioner:

Kontakta oss

Senast uppdaterad