Våld i nära relation

Om du eller en närståendes utsätts för våld finns stöd att få. Det är samhällets ansvar att ge stöd och hjälp till de barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer.

Solna stads relationsvåldsteam

I Solna stad finns ett relationsvåldsteam som arbetar med både de som är utsatta för våld och för de som utövar våld i en nära relation. Relationsvåldsteamet arbetar med praktiskt stöd och rådgivning med frågor som exempelvis skyddade personuppgifter, hjälp i kontakt med Polis och motivera till att sluta använda våld. Relationsvåldsteamet nås via stadens kontaktcenter.

Du kan även kontakta Polisen för att få stöd och hjälp när du blivit utsatt för ett brott i en nära relation. Uppsök närmaste polisstation eller ring 114 14. Är det akut ring 112. Det är samhällets ansvar att ge stöd och hjälp till de barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer.

Kontaktuppgifter till olika stödfunktioner:

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad