Information inför dina studier

Har du funderingar kring att studera på komvux? På den här sidan hittar du samlad information om sånt som du kan behöva veta om behörighet och antagning innan du gör din ansökan.

Skaffa information och planera inför dina studier

Titta igenom kursutbudet för att se vilka kurser/utbildningar och studie­former som erbjuds. Läs på om behörighet och urval. Sök i tid. Om du ska läsa mot en gymnasieexamen kontakta studie-och yrkesvägledare i god tid för planering.

Vem kan ansöka till komvux? Visa Dölj

 • Du är behörig att delta i kommunal vuxenutbildning, från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Undantag: Har du fått ett studiebevis eller examensbevis från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan så är du behörig oavsett ålder.
 • Du måste vara folkbokförd i Solna kommun. Om du inte är folkbokförd i Solna men vill studera i Solna kan du söka till oss och skicka ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hem­kommun. Din hemkommun måste alltid godkänna dina studier. Du kan läsa mer om att studera i en annan kommun längre ned på den här sidan, rubrik Studera i annan kommun.
 • Du får inte läsa om en kurs för att höja ett godkänt betyg. Då kan du istället göra en prövning. Du kan läsa mer om prövning längre ned på den här sidan, rubrik Prövning.

Förkunskapskrav för studier på komvux

 • Grundläggande nivå - inga särskilda förkunskaper. Om du inte har svenska som modersmål behöver du ha ett betyg från sfi, kurs D eller kunna uppvisa motsvarande förkunskaper.
 • Gymnasial nivå - Kurser på gymnasial nivå bygger på kunskaper från grundskolan eller på föregående kurs inom ett ämne. Du måste kunna styrka dina förkunskaper.

Vem får studera sfi?

 • Du har rätt att studera sfi om du är folkbokförd i Solna kommun.
 • Du måste vara minst 16 år.
 • Du har inte grundläggande kunskaper i svenska språket.

Läs mer på sidan Komvux sfi.

Kostar det något?

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar kurslitteratur.
För vissa yrkesinriktade kurser tillkommer kostnad för skyddskläder samt visst kursmaterial.

Behörighet till studier Visa Dölj

Rätt till plats?

Det finns regler för vem som har rätt till en kursplats om det finns fler sökande än antal platser på en kurs. Vid antagning prioriteras den som fått minst utbildning. Behörighet till studier bestäms av skollagen och du kan läsa om detta i Skollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (20 kap 2§).


Så här bedöms/prioriteras den som har störst rätt till en kursplats.

 • Du som har kort utbildning och vill fullfölja studier som du påbörjat och har en individuell studieplan.
 • Du som inte har avslutat gymnasiet.
 • Du som har avslutat gymnasiet men behöver komplettera din examen från gymnasieskolan inför högre studier.
 • Du som behöver utbildningen för ditt nuvarande yrke eller ditt planerade yrkesval.

Läs mer på sidan ”Behörighet och förkunskapskrav” eller
läs om behörighet till kommunal vuxenutbildning i Skollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 2010:800 20 kap 20§ samt i förordning om vuxenutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2011:1108). För intagna på kriminalvårdsanstalt se Skollagen 2010:800 24 kap 10§.

Antagning till studier Visa Dölj

Vilka är dina möjligheter att komma in på sökta kurser?

 • Obegränsad antagning till utbildning på grundskolenivå. Om du saknar kunskaper som normalt uppnås i grundskolan har du rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå.
 • Begränsad antagning till gymnasial utbildning. Utbildning på gymnasial nivå är ingen rättighet och antagningen anpassas till om det finns ekonomiska resurser.
 • Om samtliga behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning inte kan tas emot sker ett urval där den som har lägst utbildning har företräde.

Undantag

Från och med år 2017 finns rätten att läsa in behörighet för utbildningar inom högskola eller yrkeshögskola.

De behörigheter som kan läsas in är:

För utbildning inom högskola – Grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare samt en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare. För utbildning inom yrkeshögskola – Grundläggande behörighet samt en eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola.

Grundläggande behörighet krävs innan man kan läsa in en särskild behörighet.

Läs mer om behörighet/förkunskapskrav på universitet och högskola på webbplatserna studera.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller yrkeshogskolan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du osäker på vad som gäller för dig, kontakta studie - och yrkesvägledare. Till sidan Kontakta Solna vuxenutbildning

Om du vill höja betyg eller saknar betyg i en viss kurs kan du göra en prövning för få ett betyg. Till sidan Ansök till komvux/prövning.

Kurs som inte startar Visa Dölj

Om du sökt kurs och fått besked om att skolan inte startar kursen måste du hitta alternativ via kurskatalogen.

Gör så här

 1. Eftersom du inte kan se eller söka i kursutbudet för den period du vill studera i, leta istället efter alternativ skola under kommande period i kurskatalogen. Hitta alternativ kurs i kurskatalogen på https://vux.solna.se Länk till annan webbplats.
 2. När du hittat en skola med "din" kurs, kontakta den alternativa skolan för att höra om kursen startar där. Får du klartecken från skolan om att du kan börja hos dem, kontakta Solna Vuxenutbildning med uppgift om skola, kurs och startdatum så hjälper vi dig vidare.
 3. Har du gjort ett andrahandsval redan från början kan du kontakta Solna Vuxenutbildning direkt.

Information inför dina matematikstudier Visa Dölj

Solna Vuxenutbildning vill "puffa för" att du som ska studera ämnet matematik ska lyckas så bra som möjligt. Du ges här möjlighet att själv kontrollera om dina förkunskaper räcker för den kurs som du tänker studera. Detta är speciellt viktigt om det var länge sedan som du senast studerade ämnet.

Repetition och hjälp

Det är viktigt att du har tillräckliga förkunskaper för den matematikkurs du tänker studera. Via de olika webbplatserna nedan på denna sida har du möjlighet att göra självskattningstest, repetera och fräscha upp tidigare kunskaper inför studier eller före behörighetsgivande nivåtest i matematik. På den här sidan hittar du även information om nivåtest, orienteringskurser, de olika kurserna, nationella prov, nivåtest samt tabell för utbyteskomplettering Pdf, 134 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 134 kB).

Olika typer av matematikkurser

Det finns olika typer av matematikkurser som du kan söka.
Detaljerad information över de olika kurstyperna kan du läsa om i informationsbladet Information om matematikstudier Word, 19 kB, öppnas i nytt fönster. (Word, 19 kB).

Grundläggande nivå (motsvarar grundskolan)

Matematiken är indelad i fyra olika delkurser. Efter varje delkurs sätts betyg. Det är först när du erhållit betyg från slutkursen, delkurs 4, som kursen är behörighetsgivande till nästa nivå, den gymnasiala.

Gymnasial nivå

Här söker du någon av kurserna inom matematik 1, matematik 2 eller matematik 3.

Du väljer EN av kurserna inom matematik 1, matematik 2 eller matematik 3 (1a, 1b eller1c, 2a 2b eller2c, 3b eller3c).

 • A-spåret är inriktat mot yrkesutbildning.
 • B-spåret är inriktat mot samhällsvetenskap, ekonomi eller humaniora.
 • C-spåret är inriktat mot naturvetenskap och teknik.

Det finns en informationsfilm om de olika kurserna i matematik.
Titta på filmen på youtube.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Orienteringskurser

För att underlätta för dig blivande matematikstuderande, som har förutsättningar och förkunskaper grundade på de gamla kurserna (matematik A-E), finns det orienteringskurser. De ska hjälpa till att täcka de "luckor" som kan finnas i kunskapsstoffet från de gamla kurserna och ge dig chansen att bättre klara den nya kursen.

Nivåtest matematik

Om du är osäker på din nivå och saknar aktuellt betyg kan du göra ett förkunskaps-/nivåtest hos oss i Solna stadshus, i Solna centrum. Beställ tid via ett särskilt anmälningsformulär. När du gör nivåtest i matematik får du ha med dig miniräknare och formelblad. Formelbladen kan du hämta på webbsidan Matteguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Har du läst matematik på ett annat språk får du ha med och använda lexikon.

Resultatet på ditt nivåtest mejlas till dig inom en vecka och är tänkt att vara vägledande för dig vilken kurs som du ska söka.

Matteappar

Appen Sigma Matematik innehåller matematik från högstadiet upp till högskolenivå. Innehåller även träning i huvudräkning. Appen Mathleaks innehåller förklaringar av uppgifter från matteböcker på gymnasienivå.

Adda matte

Vill du ladda inför höstens högskolestudier i matematik? På webbsidan sommarmatte.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du plugga nätbaserat och är ett samarbete mellan flera av landets högskolor. För att komma igång, gå in på Facebooksidan facebook.com/sommarmatte. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nivåtest Visa Dölj

Du som behöver få veta vilken kunskapsnivå du ligger på inför dina komvuxstudier kan göra ett nivåtest.

Med hjälp av förkunskapstest i svenska, svenska som andraspråk, sfi,engelska, matematik eller naturvetenskap ges du möjlighet att starta från en nivå som motsvarar dina kunskaper.

Testet tar två till två och halv timme beroende på ämne. Testresultatet och svar om kursnivå får du via mail några dagar efter avslutat test.
Nivåtestets resultat är inte ett betyg. Testet visar hur mycket du kan och är endast en rekommenderad startnivå.

Om du behöver göra ett nivåtest anmäler du dig i förväg via ett formulär. Anmälan är obligatorisk och du måste bo i Solna. Du gör testet på distans via länk.

Vem får göra nivåtest?

 • Du måste bo i Solna.
 • Svenska som andraspråk/Svenska:
  • om du saknar betyg i ämnet
  • om du har A eller B från sfi (kurs D)
  • om du har betyg eller ett testresultat äldre än sex månader
 • Engelska, matematik eller naturvetenskap:
  • om du saknar aktuellt betyg i ämnet
  • om du har ett testresultat äldre än sex månader
 • Avser att studera på komvux. Du som har fått ett meddelande från vuxenutbildningen, via ditt ”Studerandekonto”, om att du ska göra ett nivåtest.
 • Du kan inte göra nivåtest i ett ämne som du studerar nu.

Anmälan

Med anledning av Coronapandemin erbjuder vi just nu nivåtest endast via distans. Du gör en anmälan i det ämne du vill göra test i. Därefter får du en länk till den mejladress du uppgivit i anmälan.

Anmälan av nivåtest. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter testet

Resultatet skickas till din mejladress inom en vecka.

Resultatet är inget betyg. Det är endast en rekommenderad startnivå inom ämnet du gjort test i. Du måste själv göra en ansökan till den kurs du vill läsa.

Studera i annan kommun Visa Dölj

Bild flödesschema - Solnabo önskar studera i annan kommun

Bor du i Solna, kontrollera alltid först om kursen/utbildningen finns att söka i Solnas kursutbud. Huvudregeln är att du studerar i den kommun där du är bosatt (folkbokförd). Du kan söka studier i en annan kommun, men oavsett i vilken kommun du vill studera ska du alltid skicka ansökan till din hemkommun. Det är alltid din hemkommun som beslutar om den står för kostnaderna för din utbildningsplats i en annan kommun än den där du är folkbokförd. På den tecknade bilden, flödesschema, visas steg för steg hur du ska göra och vad som händer med din ansökan. Här följer en beskrivning av flödet.

 1. Ansök på den aktuella kommunens webbsida alternativt kommunens pappersansökan
 2. Skriv ut ansökan
 3. Bifoga till ansökan: personligt brev, kopior av tidigare betyg eller intyg. Om du ska arbeta eller studera på sökt ort behöver vi ett intyg över det.
 4. Lämna eller skicka din ansökan med alla bilagor till Solna Vuxenutbildning. Solna Vuxenutbildning beslutar om utbildningen beviljas eller ej.
 5. Vid avslag (nej) får du brev från Solna Vuxenutbildning.
 6. Vid beviljande (ja) skickar Solna Vuxenutbildning din ansökan med alla bilagor till kommunen du sökt till som i sin tur fattar beslut om du blir intagen till utbildningen eller inte.
 7. Antagningsbesked får du från Vuxenutbildningen i den kommun du sökt till. Du får alltså inget antagningsbesked från Solna Vuxenutbildning.

Komvux

Bo i Solna och söka studier i annan kommun

Är du folkbokförd i Solna stad och söker komvux i en kommun där Solna inte har avtal ska den ansökan lämnas till Solna Vuxenutbildning.
Om du söker studier i annan kommun än Solna behöver vi din ansökan senast en vecka efter sista ansökningsdag för kursen/utbildningen. Du måste motivera varför du söker till en annan kommun och vi råder dig även att i första hand ansöka via Solna stads webbkatalog. Om du ska ansöka till annan kommun än Solna - läs först dokumentet Information till dig som saknar kurser att söka i Solna.  Pdf, 198 kB. (Pdf, 198 kB)

Har du frågor som rör utbildningen ska du vända dig till den kommun/skola du söker till.

Bo i en annan kommun och söka studier i Solna kommun

Om du är folkbokförd i annan kommun än Solna och vill studera via Solna kommun måste du efter att du gjort en ansökan, skriva ut och skicka din ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun som godkänner eller avslår kurserna du sökt. Om du vill läsa en kombinationsutbildning via Solna och är folkbokförd i en annan kommun är det viktigt att du tillsammans med ansökan bifogar ett intyg/betyg på din nuvarande språkliga nivå (sfi A, B, C, D eller grundläggande SVA). 

SFI Svenska för invandrare

Bo i Solna och vill studera sfi i annan kommun

Solna stad erbjuder sfi vid många olika skolor och under olika tider och tillåter studier i annan kommun endast i undantagsfall. Bor du i Solna, men ändå vill studera i en annan kommun ska du anmäla dig i den kommun där du vill studera. Efter att du har gjort anmälan måste du skicka eller lämna den till din hemkommun (Solna Vuxenutbildning). I anmälan anger du dina skäl till varför du önskar studera i en annan kommun.

Bo i annan kommun och vill studera sfi i Solna

Bor du i en annan kommun än Solna ska du använda blanketten "Ansökan sfi – sökande från annan kommun" Pdf, 92 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 92 kB)

Blanketten fyller du i och skickar till din hemkommun. Din hemkommun beslutar om du kan studera i Solna eller inte. När din hemkommun godkänt att du får studera sfi i Solna måste du göra en anmälan.

Anmäl dig via https://vux.solna.se Länk till annan webbplats.

Studieekonomi och CSN Visa Dölj

Det finns olika typer av ekonomiska studiestöd. På den här sidan följer korta beskrivningar av de olika, allra viktigaste studiestöden för dig som ska studera. Du kan läsa mer om studiestöd på CSN:s webbplats www.csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med andledning av coronaviruset och studiestöd - läs informationen på CSNs webbplats via länkarna under Relaterad information längre ner på den här sidan.

Det finns en film som steg för steg beskriver hur det går till att söka studiemedel för studier i Sverige. Filmen är på svenska men finns även textad på fyra andra språk.

Titta på filmen om att söka studiemedel. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studiemedel

Studiemedel består av bidrag och lån. Du kan ansöka om studiemedel från CSN när du ska läsa på komvux. Du som studerar sfi har inte rätt att söka studiemedel från CSN.

När du läser på komvux kan du söka studiemedel först från och med hösten det år du fyller 20 år.

Studiemedel består av bidrag och lån, du kan välja att enbart ta bidraget om du vill. Studiemedel beräknas per vecka. Man kan få studiemedel för studier både på heltid och deltid (50 eller 75 procent av heltid).

Vill du söka studiemedel för heltidsstudier så måste du studera minst 20 poäng/vecka i genomsnitt under din studieperiod. Det finns två olika bidragsnivåer, en generell nivå och en högre nivå.

Ansöka om studiemedel

Du måste alltid själv ansöka om studiemedel. Ansökan gör du på CSNs webbplats.

Om något händer eller ändras

För att du ska få rätt pengar utbetalt är det viktigt att dina studier rapporteras. Vid kursstart och löpande rapporterar din skola kurser, poäng och resultat till CSN. Om du ändrar dina studier, till exempel att du förlänger en kurs eller gör avbrott måste du meddela ändringen till CSN. Dina, skolans och kommunens uppgifter måste alltid överensstämma, annars kan din utbetalning bli fel.

Studiestartsstöd

Är du mellan 25 och 56 år, arbetssökande och saknar en fullständig gymnasieutbildning? Då kan du ha rätt till studiestartsstöd som är ett studiestöd som ska underlätta för dig som är arbetslös och har en kort tidigare utbildning, att utbilda dig för att kunna få ett jobb.

Läs om studiestartsstödet 2021

Riktlinjer för studiestartsstöd

Studiestarsstödet syftar till att underlätta för personer i åldrarna 25–56 år som har kort utbildningsbakgrund och har svag ställning på arbetsmarknaden.

Solna stads riktlinjer

Solna stad har tagit fram lokala riktlinjer i enlighet med de nationella riktlinjerna. Lokala riktlinjer för studiestartsstöd i Solna stad. Pdf, 132 kB. (Pdf, 132 kB)

Riktlinjerna har utformats med utgångspunkt i Lag (2017:527) om studiestartsstöd samt Förordning (2017:532) om studiestartsstöd.

Kommunen ska enligt lag bedöma om den sökande bedöms ha kort utbildning och ett stort behov av utbildning för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Kommunen bedömer i första hand utifrån de nationella kriterierna.

Hur mycket kan du få i studiestartsstöd?

Med studiestartsstödet kan du läsa på grundskole- eller gymnasienivå med ett bidrag på ca 9000 kronor per månad. Studierna kan bedrivas på folkhögskola eller inom komvux. Du kan få stödet under maximalt 50 veckor för heltidsstudier. Du kan även studera i långsammare takt. Du kan inte själv ansöka om studiestartsstöd från CSN, utan du måste gå via kommunen.

Intresseanmälan för studiestartsstöd

Om du uppfyller kriterierna, se rubrik Riktlinjer Studiestartsstöd kan du fylla i en intresseanmälan för studiestartsstöd. Här fyller du i en intresseanmälan för studiestartsstöd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi tar kontakt med dig och utreder om du uppfyller kraven för att få bidraget. Uppfyller du även Solna stads lokala riktlinjer bokar vi in en tid och skickar tillsammans in ansökan till CSN. Det är CSN som beslutar om du får bidraget. Du kan läsa mer om studiestartsstöd på CSNs webbplats www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiestartsstod Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Olycksfallsförsäkring Visa Dölj

Som studerande inom den kommunala vuxenutbildningen och sfi är du försäkrad genom Solna stads tecknade kollektiva olycksfallsförsäkring. Blankett, information och villkor hittar du på Stockholmsregionens Försäkrings AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss

Senast uppdaterad