Fiske

Det är tillåtet att fiska med hand­redskap i Mälaren och utmed kusten. Det innebär att fiske med hand­redskap är tillåtet på flera platser i Solna. Fisk fångad i Brunnsviken och Ulvsundasjön bör du av hälsoskäl inte äta oftare än 2-3 gånger per år.

Här är det tillåtet att fiska i Solna

  • Ulvsundasjön
  • Bällstaviken
  • Karlbergssjön
  • Brunnsviken
  • Edsviken
  • Lilla Värtan

Det råder totalt fiske­förbud året runt i Råstasjön.

Allmänna regler för fiske

Fiske ingår inte i allemans­rätten. Vill du fiska på en viss plats är det ditt ansvar att ta reda på vad som gäller. Det finns ofta lokala regler för hur och när man får fiska. Du hittar information om dessa på webbplatsen Svenska fiskeregler eller Svenska Fiskeregler karttjänst Länk till annan webbplats..

Går det att äta fisken?

Fisk fångad i Brunnsviken och Ulvsundasjön kan enligt särskilda kostrekommendationer ätas högst 2-3 gånger per år. Stockholms stad övervakar vattenkvaliteten i dessa vatten där höga halter av PFOS har uppmätts i fisken. Rekommendationen gäller tills vidare.

Läs mer i nyhet från Stockholms stad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följ också Livsmedels­verkets rekommenda­tioner för att äta fisk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad