Servicedagar

Servicedagar finns för att staden enklare ska kunna underhålla gatorna. Under servicedagarna råder parkeringsförbud på den gata där servicedagen infaller.

Servicedagar sker varannan vecka på stadens gator, vilket gör det möjligt med tätare städning och vinterunderhåll. Det kan till exempel vara att rensa brunnar, måla parkeringsrutor, byta belysning, städa, snöröja och liknande.

Parkeringsförbud på servicedagarna

Det råder parkeringsförbud under servicedagarna. Skylt i anslutning till gatan anger när det är servicedag. För att kunna planera och utföra alla arbeten råder parkeringsförbud under de tider som framgår av skyltningen på gatan.

Servicetiderna är uppdelade i kortare pass om tre till fyra timmar och inte gäller på alla gator samtidigt i ett område, vilket möjliggör för att parkera om bilen i närheten när servicedagen infaller.

Karta över servicedagar jämna veckorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta över servicedagar udda veckorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Juli undantas från servicedagar från och med 2020

Tekniska nämnden och kommunstyrelsen har beslutat att juli månad, med start 2020, kommer att undantas från servicedagar.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad