Service­dagar

Servicedagar finns för att staden enklare ska kunna underhålla gatorna. Under servicedagarna råder parkeringsförbud på den gata där servicedagen infaller.

Servicedagar sker varannan vecka på stadens gator, vilket gör det möjligt med tätare städning och vinterunderhåll. Det kan till exempel vara att rensa brunnar, måla parkeringsrutor, byta belysning, städa, snöröja och liknande.

Parkeringsförbud på servicedagarna

När det är servicedag gäller särskilda parkeringsregler. Det innebär att det är förbjudet att parkera på gatan den aktuella dagen under vissa tider, det gäller även röd dag och helgdag. På skyltar vid respektive gata kan du se vilken dag som det är parkeringsförbud just där.

Servicetiderna är uppdelade i kortare pass om tre till fyra timmar och inte gäller på alla gator samtidigt i ett område, vilket möjliggör för att parkera om bilen i närheten när servicedagen infaller.

Karta över servicedagar jämna veckorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta över servicedagar udda veckorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att se kartan i mobilen Visa Dölj

För att se kartan i mobilen behöver du trycka på den lilla lager-ikonen, och därefter på plustecknen för att komma till rätt kartlager.

För att veta vilken färg som motsvarar vilken dag, tryck på hamburgermenyn högst upp i det högra hörnet. Välj teckenförklaring.

Juli undantas från servicedagar från och med 2020

Tekniska nämnden och kommunstyrelsen har beslutat att juli månad, med start 2020, kommer att undantas från servicedagar.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad