Utförare ledsagarservice eller avlösarservice (LSS)

Ledsagarservice eller avlösarservice ska underlätta för personer med omfattande funktionsnedsättning att delta i samhällslivet och bryta social isolering.

Ersättningar Visa Dölj

Ersättningar för ledsagning och avlösarservice 2024

I ersättningen för ledsagarservice ingår ersättning med 6 kr/timme som ska täcka omkostnader vid utflykter.

Ledsagning, pris per timme i kronor

Dag och tid

Kronor

Måndag-fredag 07:00-19:00

282

Måndag-fredag 19:00-22:00

313

Natt 22:00-07:00

350

Fredag 19:00- må 07:00

360

För avlösarservice ges ersättning för utförd tid, inom ramen för beviljad tid i det aktuella uppdraget. Ersättning ges endast för faktiskt utförd timme.

Avlösarservice, pris per timme i kronor

Dag och tid

Kronor

Måndag-fredag 07:00-19:00

275

Måndag-fredag 19:00-22:00

307

Natt 22:00-07:00

342

Fredag 19:00- må 07:00

354


Kvalitetsberättelse Visa Dölj

Verksamheterna ska årligen upprätta en kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen för året som gått skickas till omvårdnadsförvaltningens kvalitetsutvecklare senast den 31 januari nästkommande år.

Synpunkter och klagomål Visa Dölj

En synpunkt kan vara beröm, klagomål, förslag eller allmän synpunkt. När en synpunkt har inkommit till staben för kvalitetsutveckling, informeras verksamhetschefen inom två dagar från det att synpunkten inkom till staben för kvalitetsutveckling. Informationen ges via ett skriftligt meddelande. Verksamhetschefen ska inom sju dagar bekräfta att verksamheten tagit emot synpunkten, kontaktat den som framfört den och påbörjat utredningen.

Du kan lämna beröm, klagomål, förslag eller allmän synpunkt på flera sätt genom att skriva, ringa eller kontakta oss.

Lex Sarah Visa Dölj

Information om rapportering av händelser som kan utgöra ett missförhållande/risk för ett missförhållande samt anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnas till omvårdnadsförvaltningen.

Stadens riktlinjer och anvisningar Visa Dölj

Övergripande riktlinjer

Övergripande riskanvisningar

Ordinärt boende (boendestöd och hemtjänst)

Vård och omsorgsboende samt LSS-bostäder

Dagverksamhet och daglig verksamhet

Forum Carpe Visa Dölj

Kompetensutveckling för dig som arbetar inom funktionshinderområdet

Arbetar du inom området stöd till personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri eller i kommunernas HSL-organisation? I så fall har du möjlighet att genom Forum Carpe anmäla dig till kurser, föreläsningar, seminarier och nätverksträffar som riktar sig till exempelvis handläggare, stödassistenter och chefer inom funktionshinderområdet.

Forum Carpes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om utbudet och vilka kurser och nätverk som kan vara aktuella för just dig. Där finns också material och verktyg för vardagsutveckling samt tips och metoder som kan underlätta i yrkesrollen.

Forum Carpe är en samverkan mellan Stockholms stad och kommuner i länet inom funktionshinderområdet. Genom forumets organisation med utsedda representanter från medverkande kommuner identifieras gemensamma behov som formar verksamhetens inriktning och utbud av kompetensutveckling.

Det övergripande syftet med Forum Carpes verksamhet är att främja kompetens- och verksamhetsutveckling liksom en kunskapsbaserad praktik som leder till insatser av god kvalitet inom funktionshinderområdet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad