Utförare ledsagarservice eller avlösarservice (LSS)

Ledsagarservice eller avlösarservice ska underlätta för personer med omfattande funktionsnedsättning att delta i samhällslivet och bryta social isolering.

Ansökan görs via Visma Tendsign. Följ denna länk för att komma till Solna stads sida på TendSignlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument för utförare av ledsagarservice

Verksamheterna ska årligen upprätta en kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen för året som gått skickas till omvårdnadsförvaltningens kvalitetsutvecklare senast den 31 januari nästkommande år.

En synpunkt kan vara beröm, klagomål, förslag eller allmän synpunkt. När en synpunkt har inkommit till staben för kvalitetsutveckling, informeras verksamhetschefen inom två dagar från det att synpunkten inkom till staben för kvalitetsutveckling. Informationen ges via ett skriftligt meddelande. Verksamhetschefen ska inom sju dagar bekräfta att verksamheten tagit emot synpunkten, kontaktat den som framfört den och påbörjat utredningen.

Du kan lämna beröm, klagomål, förslag eller allmän synpunkt på flera sätt genom att skriva, ringa eller kontakta oss.

Information om rapportering av händelser som kan utgöra ett missförhållande/risk för ett missförhållande samt anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnas till omvårdnadsförvaltningen.

Ersättningar för ledsagning och avlösarservice 2020

I ersättningen för ledsagarservice ingår ersättning med 6 kr/timme som ska täcka omkostnader vid utflykter.

Ledsagning, pris per timme i kronor

Dag och tid

Kronor

Måndag-fredag 07:00-19:00

266

Måndag-fredag 19:00-22:00

295

Natt 22:00-07:00

329

Fredag 19:00- må 07:00

339

För avlösarservice ges ersättning för utförd tid, inom ramen för beviljad tid i det aktuella uppdraget. Ersättning ges endast för faktiskt utförd timme.

Avlösarservice, pris per timme i kronor

Dag och tid

Kronor

Måndag-fredag 07:00-19:00

259

Måndag-fredag 19:00-22:00

289

Natt 22:00-07:00

323

Fredag 19:00- må 07:00

333

 

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad