Utförare ledsagarservice eller avlösarservice (LSS)

Ledsagarservice eller avlösarservice ska underlätta för personer med omfattande funktionsnedsättning att delta i samhällslivet och bryta social isolering.

Ersättningar Visa Dölj

Ersättningar för ledsagning och avlösarservice 2021

I ersättningen för ledsagarservice ingår ersättning med 6 kr/timme som ska täcka omkostnader vid utflykter.

Ledsagning, pris per timme i kronor

Dag och tid

Kronor

Måndag-fredag 07:00-19:00

269

Måndag-fredag 19:00-22:00

298

Natt 22:00-07:00

332

Fredag 19:00- må 07:00

342

För avlösarservice ges ersättning för utförd tid, inom ramen för beviljad tid i det aktuella uppdraget. Ersättning ges endast för faktiskt utförd timme.

Avlösarservice, pris per timme i kronor

Dag och tid

Kronor

Måndag-fredag 07:00-19:00

262

Måndag-fredag 19:00-22:00

292

Natt 22:00-07:00

326

Fredag 19:00- må 07:00

336


Kvalitetsberättelse Visa Dölj

Verksamheterna ska årligen upprätta en kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen för året som gått skickas till omvårdnadsförvaltningens kvalitetsutvecklare senast den 31 januari nästkommande år.

Synpunkter och klagomål Visa Dölj

En synpunkt kan vara beröm, klagomål, förslag eller allmän synpunkt. När en synpunkt har inkommit till staben för kvalitetsutveckling, informeras verksamhetschefen inom två dagar från det att synpunkten inkom till staben för kvalitetsutveckling. Informationen ges via ett skriftligt meddelande. Verksamhetschefen ska inom sju dagar bekräfta att verksamheten tagit emot synpunkten, kontaktat den som framfört den och påbörjat utredningen.

Du kan lämna beröm, klagomål, förslag eller allmän synpunkt på flera sätt genom att skriva, ringa eller kontakta oss.

Lex Sarah Visa Dölj

Information om rapportering av händelser som kan utgöra ett missförhållande/risk för ett missförhållande samt anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnas till omvårdnadsförvaltningen.

Stadens riktlinjer och anvisningar Visa Dölj

Övergripande riktlinjer

Övergripande riskanvisningar

Ordinärt boende (boendestöd och hemtjänst)

Vård och omsorgsboende samt LSS-bostäder

Dagverksamhet och daglig verksamhet

Kontakta oss

Senast uppdaterad