Anhörig till person med beroende eller psykisk ohälsa

När någon drabbas av psykisk ohälsa och/eller beroende berörs även du som är närstående. Om du eller personen du lever nära bor i Solna kan du ta del av stadens anhörigstöd.

Anhörigstöd fokuserar på att du som är närstående ska må så bra som möjligt.

Du kan få stöd kring:

  • att leva nära någon med beroende, till exempel alkohol, andra droger eller spel om pengar.
  • att vara närstående till en person med psykisk ohälsa.

Stödsamtal

Du kan få 5 råd- och stödsamtal med behandlare. Samtalen journalförs inte. Du och din närstående har fyllt 20 år. Kontakta mottagningen på Vuxenenheten för mer information och frågor.

Telefon 08-746 11 78

Telefontid måndag-fredag 9-16. Lunchstängt mellan 12-13.

Kontakta oss

Vuxenenhetens mottagning

Telefontid måndag-fredag 9.00-16.00. Lunchstängt 12.00-13.00.

Englundavägen 13, 2 tr (Solna Business Park)

08-746 11 78

Senast uppdaterad