Boende­parkering

Boendeparkering innebär att du som är folkbokförd i Solna kan parkera din egen bil eller tjänstebil till lägre kostnad på avsedda boende­parkerings­platser. Med boende­parkerings­tillstånd och biljett parkerar du på gator markerade med tilläggstavlan Boende Solna.

Boende­parkerings­tillstånd

För att kunna ansöka om boendeparkering måste du vara folkbokförd i Solna. Du som ansöker ska vara ägare till bilen som du söker tillstånd för. Du kan få boendeparkering för arbetsgivarens fordon eller om du har ett leasingavtal med billeasingföretag.

Observera att de gamla papperstillstånden gäller perioden ut. Ett papperstillstånd övergår därefter inte till ett digitalt per automatik, utan du behöver själv ansöka om digitalt boendeparkeringstillstånd.

Parkeringstillstånden är personliga och får inte överlåtas. Tillståndet för privatbilar förnyas varje år automatiskt så länge samma förutsättningar gäller. Boendeparkeringstillstånd för tjänstebil/leasingavtal måste förnyas varje år med ny ansökan.

Missbruk medför indragning av tillståndet.

Både tillstånden och biljetterna för boendeparkering är digitala

Sedan den 23 februari 2021 hanteras boendeparkeringen i Solna digitalt. Du ansöker om tillståndet via länken nedan och betalar biljetten via någon mobilapp eller i en automat som är avsedd för boendeparkering.

Det går inte längre att köpa biljetter via återförsäljare. Det är registreringsnumret som kontrolleras av parkerings­kontrollanterna. Du behöver alltså inte lägga upp en lapp i bilens framrutan om du har fått en digital boendeparkeringstillstånd godkänt.

Om du inte har ett giltigt digital boendeparkeringstillstånd behöver du fortfarande ha ditt papperstillstånd i framrutan.

Ansök om boendeparkeringstillstånd Länk till annan webbplats.

Ansökan boendeparkering tjänstebil (pdf) Pdf, 587 kB. (Pdf, 587 kB)

Grundregler för boendeparkering Visa Dölj

  • Sökande ska vara folkbokförd i Solna stad och stå som ägare av det fordon för vilket tillstånd söks. Sökande ska ha körkort/körkortstillstånd för det fordon som man söker tillstånd för.
  • Endast ett tillstånd för bil och ett tillstånd för MC kan utfärdas per personnummer. Om flera personer i hushållet har körkort/körkortstillstånd kan dessa också ansöka om parkeringstillstånd. Manuell hantering krävs då via kontaktcenter.
  • Fordonet ska vara svenskregistrerat (personbil/lastbil med maximal totalvikt på 3,5 ton). Det får inte vara avställt eller ha kör- eller brukandeförbud. Fordonet ska ha en godkänd kontrollbesiktning, vara försäkrat och skattat. Om du inte har en giltig försäkring eller om bilen är avställd, måste detta åtgärdas innan du kan ansöka om boendeparkering i e-tjänsten.
  • Om du eller tidigare ägare har anmält registreringsskyltarna till ditt fordon stulna kan du inte ansöka om boendeparkering i e-tjänsten. Vänd dig då till Solna stads kontaktcenter.
  • Husvagnar, släpfordon, efterfordon och Dolly (släpkärra som är avsedd att vara styraxel för påhängsvagn och som är utrustad med kopplingsanordning, vändskiva, för påhängsvagn) kan inte erhålla boendeparkeringstillstånd.

Parkering och användning

Med boendeparkering kan du parkera din bil i max 14 dagar i sträck förutsatt att inget parkeringsförbud finns under perioden (exempelvis servicedag).

Du kan parkera där det finns skyltar med tilläggstavlan "Boende Solna". Innehav av tillstånd innebär inte att bilplats garanteras.

Felparkering kan medföra felparkeringsavgift samt att fordonet flyttas på ägarens bekostnad.

Parkeringsvakten kontrollerar digitalt i sin handdator att fordonets registreringsnummer har ett giltigt boendeparkeringstillstånd och att avgift är betald.

Digital betalning av boendeparkering

Solna stad har digital betalning av boendeparkering. Boendeparkeringsbiljetter går inte längre att köpa hos återförsäljare.

Du betalar boendeparkering genom att köpa en dygns- eller periodbiljett via någon av de betalningsappar som staden har samarbete med. Din parkering startar direkt och gäller för valt intervall.

Du kan också köpa parkeringsbiljett i en automat som är avsedd för boendeparkering.

Lägsta avgift för boendeparkeringsbiljett är ett dygn.

Så betalar du i respektive app Visa Dölj

För att köpa boendeparkering anger du parkeringszon 8081. Följ instruktionerna i respektive app.

EasyPark

  • Dygnsbiljett: Klicka på "Ange områdeskod" högst upp på skärmen och ange 8081. Välj "Boendeparkering", snurra hjulet till önskad sluttid. De första 24 timmarna kostar 40 kronor. Därefter tillkommer en avgift på 4 kronor per timme.
  • Biljett för 30 eller 90 dygn: Klicka på "Ange områdeskod" högst upp på skärmen och ange 8081. Välj sedan "Periodbiljett Boende" och därefter den period du önskar (30 eller 90 dygn). Bekräfta köpet.

Parkster

  • Dygnsbiljett: Klicka på "Ange zonkod" och ange 8081. Välj "korttidsparkering" högst upp på skärmen. Klicka på klockan och ange önskad sluttid. De första 24 timmarna kostar 40 kronor. Därefter tillkommer en avgift på 4 kronor per timme.
  • Biljett för 30 eller 90 dygn: Klicka på "Ange zonkod" och ange 8081. Välj "Långtidsbiljetter" högst upp på skärmen och välj den period du önskar (30 eller 90 dygn). Klicka därefter på "Välj bil och köp biljett".

SMSPARK

SMSpark har blivit uppköpt av EasyPark. Kod 8081 (boendeparkerings-biljetter) kommer därför stängas i SMS Park. Köp istället din biljett i EasyPark-appen eller Parkster-appen med samma kod (8081). Alla aktiva biljetter i SMS Park fortsätter gälla tills biljetten går ut. Om du har automatiskt förnyelse på din biljett i SMS Park kommer du få ett sms med information om hur länge din biljett gäller. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta EasyParks kundtjänst.

Priser för dygn- period- och långtidsbiljetter Visa Dölj

Boendeparkering dygn

40 kr/dygn därefter 4 kr/påbörjad timme.
Möjlighet finns att köpa dygn för dygn.

Boendeparkering period

Köps som periodbiljett eller långtidsbiljett (se val i appen)
30 dygn = 400 kr
90 dygn = 1000 kr

Betala boendeparkeringen i parkeringsautomat Visa Dölj

Det finns 144 stycken p-automater utspridda runt om i staden där du kan betala din boendeparkering. 

Du kan köpa boendeparkering per dygn, eller för en period om 30 dygn eller 90 dygn. Din parkering startar direkt och gäller för valt intervall.

Parkeringsvakten kontrollerar digitalt i sin handdator att fordonets registreringsnummer har ett giltigt boendeparkeringstillstånd och att avgift är betald. En köpt biljett är knuten till ett fordon och återlöses ej.

Observera att det inte går att byta registreringsnummer eller ångra köpet i en p-automat. Har du behov av det, bör du använda någon av app-alternativen.

De äldre p-automaterna finns kvar i staden, dock ska de vara täckta med huvor med information kring digital betalning. Dessa automater går inte att använda och kommer så småningom att bortmonteras.

Särskilda regler för boendeparkering

Tjänstebil och leasingavtal Visa Dölj

Du kan få boendeparkering för arbetsgivarens fordon eller om du har ett leasingavtal med billeasingföretag. Däremot ryms inte privata hyres- eller låneavtal/överenskommelser i undantaget från grundregeln om att sökande ska äga fordonet.

Om du har tjänstebil eller leasingbil ansöker du om boendeparkering genom att fylla i blanketten Ansökan om tillstånd för boendeparkering. Därefter scannar du in blanketten och bifogar den i ansökan om boendeparkering eller postar den till adressen på blanketten.

Tjänstefordon registrerade på privatperson, exempelvis med enskild firma, måste komplettera med tjänstebilsintyg per post eller besöka receptionen i stadshuset då detta inte går att genomföra i e-tjänsten.

Lånebil eller hyrbil Visa Dölj

Du får inte boendeparkeringstillstånd för låne/hyrbil, om inte bilen är ersättning för en egen skadad bil. Du kan då få ett tillfälligt boendeparkeringstillstånd, som utfärdas i receptionen i Solna stadshus.

Vad gäller vid fordonsbyte? Visa Dölj

Vid fordonsbyte ansöker du om nytt boendeparkeringstillstånd via e-tjänsten. Om du har en giltig boendeparkering som du köpt via Easypark, SMS-park eller Parkster, ringer du till dem och ändrar ditt registreringsnummer.

Om din boendeparkering är köpt i parkeringsautomat går det inte att byta registreringsnummer. Du måste då köpa en ny boendeparkering för att din parkering ska vara giltig.

Tillfälligt tillstånd vid köp av ny bil Visa Dölj

Om du köpt en helt ny bil och begärt bilen påställd kan det ta några dagar innan uppgifterna syns i registret. Då kan du få ett tillfälligt boendeparkeringstillstånd som är giltigt i 14 dagar. För att få ett tillfälligt boendeparkeringstillstånd behöver du visa ett köpekontrakt/leasingavtal samt ett intyg som visar att bilen är begärd påställd.

Kontakta kommunens kontaktcenter Öppnas i nytt fönster. för mer information.

Tillfälliga tillstånd - nyinflyttad till Solna Visa Dölj

Du kan få ett tillfälligt tillstånd om du nyligen flyttat till Solna eller om du bytt fordon och de nya uppgifterna ännu inte registrerats i folkbokföringsregistret respektive vägtrafikregistret.

För att intyga flytt till Solna innan uppgifterna registrerats bifogas bostadskontrakt alternativt köpekontrakt (tillfälligt tillstånd utfärdas tidigast för det datum som står på köpe- eller hyreskontrakt och i max fyra veckor).

Tillfälliga tillstånd - ersättningsfordon vid stöld, reparation Visa Dölj

Du kan få ett tillfälligt boendeparkeringstillstånd om du kan visa upp en polisanmälan eller verkstadskvitto på att ditt fordon är på reparation.

Vid stöld ersätts inte köpt boendeparkering utan detta får regleras via egen försäkring.

Behandling av personuppgifter - dataskyddsförordningen (GDPR) Visa Dölj

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad