Offentlighet

Offentlighetsprincipen är en bärande grundtanke i den svenska demokratin. Den innebär bland annat att den som vill har rätt att ta del av allmänna handlingar hos en myndighet.

Offentlighetsprincipen ger dig insyn i Solna stads verksamhet. Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av kommunala handlingar, till exempel protokoll, tjänsteutlåtanden eller skrivelser som skickats till eller från kommunen eller som upprättats inom kommunen. På så sätt kan du följa och granska hur förtroendevalda och anställda inom staden sköter sin verksamhet och sina uppdrag.

I princip har alla, svenska medborgare och utlänningar, rätt att ta del av sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar och inte är sekretessbelagda.

Varje nämnd är en egen myndighet

Offentlighetsprincipen gäller inom statliga och kommunala myndigheter. Varje nämnd hos kommunen är en egen myndighet. De kommunala bolagen jämställs med myndigheter när det gäller offentlighetsprincipen.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad