Råsundagårdens förskola, utegården med lekställningar och leksaker.
Aspstigen 2, 169 34 Solna
Kommunal
Visa karta

Råsunda­gårdens förskola

Råsundagården är den äldsta förskolan i Solna och har funnits sedan 1954. Under 2017 pågick ombyggnation av förskolan och sedan januari 2018 är verksamheten åter igång i moderna och verksamhetsanpassade lokaler.

Om oss

Vår vision är tydlig, alla barn i vår enhet ska få de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential och detta ska ske i en trygg miljö! Våra lärmiljöer utformas utifrån barnens intressen och behov och med möjligheter för barnen att erfara nya upplevelser och intressen.

Råsundagårdens förskola ingår i Ekensbergs förskoleenhet tillsammans med Stråkets- och Backens förskola. Råsundagården består av åtta avdelningar och ligger i Råsunda, centrala Solna. Förskolan har nära till grönområden och parker. All mat tillagas i vårt egna kök här på förskolan.

Enheten består av förskollärare, barnskötare, barnbiträden, vikarier, administratör, kockar, förste förskollärare och förskolechef som tillsammans arbetar för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barnens trygghet och lustfyllda lärande.

Avdelningar & grupper

Varje barn på förskolan har sin tillhörighet till en avdelning. Under introduktionsperioden (inskolningen) arbetar vi medvetet med att stärka barnet i den nya miljön. Därefter utökar vi kretsen från den egna avdelningen till hela förskolan. Vårt mål är att barnet ska känna sig trygg med alla vuxna och barn på förskolan.

För att skapa och utveckla relationer till barnen, vilket är grunden till trygghet, delar vi upp barnen i mindre grupper under större delen av dagen. Detta arbetssätt skapar goda förutsättningar för barnens språkutveckling, lärande och möjlighet till inflytande.

Visning av verksamheten Visa Dölj

Den 13 februari och 19 mars är det visning av Råsundsgårdens förskola, klockan 09.15-10.00.

Vänligen anmäl närvaro senast tre dagar för visning i mejl till biträdande rektor, Elisabeth Bolos. Deltagande i visningen förutsätter att man är frisk. Välkommen!

Kontaktinformation

Råsundagårdens förskola

Rektor

Hasija Duric-Salom
hasija.duric-salom@solna.se

Biträdande rektor

Elisabeth Bolos
elisabeth.bolos@solna.se

Administratör

Maria Topcov
maria.topcov@solna.se

08-746 10 00 (via Kontaktcenter)

Barngrupper

Aspen (öppnings- och stängningsavdelning, före 7:30 och efter 16:30)
072 583 19 42

Björken
072 583 31 73

Boken
072 583 33 45

Eken
072 583 17 93

Kastanjen
072 583 17 95

Lönnen
072 583 17 98

Pilen
072 583 17 97

Rönnen
072 583 32 55

Karta

Senast uppdaterad