Rågens förskola, utegården med blommor och lekställningar.
Åbergssons väg 3-7, 170 77 Solna
Kommunal
Visa karta

Rågens förskola

Förskolan är belägen i det natursköna södra Bergshamra, nära till grönområden och Brunnsviken. I närheten av förskolan har vi skog och vatten, vi ser det som en naturlig plats att besöka där barnen får en möjlighet att utforska och upptäcka.

Förskolan har nära till Bergshamra bibliotek där förskolan gör regelbundna besök.

Förändringar 2024

Den 12 mars fattade förskolenämnden beslut om att Rågens förskola ska bli en del av förskolan Tellus i samband med läsårsstart 2024. Intaget till Rågens förskola är därför stängt.

Läs mer om Tellus förskola.

Om oss

Förskoleområde 1 består av åtta förskolor och ligger i norra Solna. Våra förskolor är; Fröet, Rågen och Tellus i Bergshamra, Igelbäcken, Järven, Lottagatan, Ringen, Sagolandet och Tunet i Järvastaden.

Alla förskolor ligger med en närhet till natur och parkområden, som vi utforskar tillsammans med barnen.

Barnens intresse och nyfikenhet ligger till grund för det vi gör, i större och mindre projektarbeten. Våra barngrupper är åldersindelade så att vi på bästa sätt kan anpassa miljö, material och verksamheten. Vi delar in barnen i mindre grupper under dagen för att öka talutrymmet, låta barnen pröva sina hypoteser och se varandras olikheter som tillgångar.

Våra nio förskolor arbetar utifrån ett gemensamt tema: Hållbar utveckling. Det skapar en gemenskap på förskolan, i enheten och stödjer oss att säkerställa läroplanens mål. Förskolan arbetar med att bygga upp en medvetenhet kring hälsa, hållbarhet och miljö.

Vi arbetar utifrån ett språkinriktat arbetssätt där vi prioriterar och lyfter fram högläsning, sagor samt utgår ifrån arbetsmaterialet ”Före Bornholmsmodellen”.

Pedagogerna i vårt förskoleområde samarbetar inom och mellan förskolorna. Förskollärare driver pedagogisk utveckling tillsammans, och reflekterar och utvecklar förskolans undervisning och utbildning i enlighet med förskolans läroplan. Vi arbetar för en likvärdig utbildning för alla barn och för att skapa förutsättningar för alla barn att nå sin fulla potential.

Visning av verksamheten Visa Dölj

Visning av verksamheten sker efter överenskommelse med biträdande rektor eller rektor. Ta kontakt genom att skicka ett mejl.

Kontaktinformation

Rågens förskola

Rektor

Jenny Hultgren
jenny.hultgren@solna.se

Biträdande rektor

Samar Bazzi
samar.bazzi@solna.se

08-746 10 00 (via Kontaktcenter)

Barngrupper

Bamse
08-746 17 36

Skalman
08-746 17 37

Lille Skutt

Karta

Senast uppdaterad