Om Olle Olsson Hagalunds vänner

Man och kvinna i museets lokal med modell

Axel Roland Karlsson och Lena Olsson Petrén. Foto: Maria Thiessen

Föreningen sprider kunskap om konstnären och vardagsfilosofen Olle Olsson Hagalund, hans konst och tankar och stödjer Olle Olsson Hagalundmuseet, en av få byggnader som finns kvar av det som en gång var den idylliska ”småstaden” Hagalund.

Föreningen Olle Olsson Hagalunds vänner startade i oktober 2021 då föreningens 20 grundare samlades till ett första möte. Vid mötet bildades en arbetsgrupp för att leda verksamheten fram till årsmötet. Arbetsgruppen bestod av Lena Olsson Petrén, Kerstin Holmer, Lisbeth Rudert Erstrand, Björn Petrén, Peter Edholm och föreningens initiativtagare Axel Roland Karlsson.

Vid föreningens första årsmöte den 23 april 2022 valdes samtliga i arbetsgruppen plus Frankie Svensson in i den första officiella styrelsen, med Axel Roland Karlsson som ordförande. Dessutom valdes Lena Messing och Emelie Eklöf som suppleanter. Vid årsmötet utsåg styrelsen Eva Dickson till föreningens första hedersledamot, för hennes insats att 1965 ge ut den första boken om Olle: ”Olle Olsson Hagalund Kvick kraftkarl i konstnärsidyll”. Det är boken som i nytryck nu ges till alla medlemmar. Alla medlemmar får varje år även en exklusiv, numrerad reproduktion i A3-format av en av Olles målningar. Denna reproduktion är framtagen speciellt för medlemmarna.

Hösten 2022 gav föreningen ut en mycket uppskattad väggalmanacka med tolv månadsbilder och vardagsfilosofiska citat av Olle.

Vid årets slut 2022 hade föreningen 181 medlemmar.

Årligen återkommande evenemang är Olle-dagen, en lördag i mitten av juni, då medlemmarna bjuds på fika och olika former av underhållning med anknytning till Olle och Hagalund i museets trädgård; samt bouleturneringen Olle Olsson Hagalund Boule Cup i september då föreningen bjuder på fika och varmkorv. Även vid årsmötet i april bjuder föreningen medlemmarna på fika och någon form av underhållning med anknytning till Olle och Hagalund.

Efter årsmötet 2022 samlades flertalet deltagare på en grekisk restaurang för en subskriberad måltid. 2023 har vi möjlighet att samlas till eftersits i årsmöteslokalen för att äta och dricka till självkostnadspris. Alla medlemmar har fått särskild kallelse via mejl.

Det fullständiga vårprogrammet 2024 finns under fliken Kalendarium.

Bakgrund

Olle Olsson Hagalund-museet grundades 2005 av Olles dotter Lena och drivs sedan 2015 av Solna stad som även äger och förvaltar byggnaden. Det mesta av konsten och inventarierna ägs av Lena med familj. Tack vare att huset och originalinredning bevarats i huset där Olle växte upp och bodde under hela sitt liv, kan man än idag beundra konstverken i konstnärens egen hemmiljö. 

Olle Olsson Hagalund var en säregen målare, en konstnär som hela livet gick sin egen väg och aldrig lät sig påverkas av tidens strömningar. Han var också en tidig förkämpe för utsatta kulturmiljöer och förde en envis kamp för att bevara sitt älskade Hagalund. Samtidigt hade han förmågan att se på livet med både allvarsamma och humoristiska ögon och kunde som få omsätta detta i tänkvärda ord, som: ”Glädjen är en högst allvarlig sak” eller ”För övrigt är jag nog precis som alla andra. Men det är få som är nuförtiden”.

Verksamheten 2023

Här nedan hittar du dokument och handlingar från årsmötet som hölls 1 april 2023 i Ankarets lokaler på Hagalundsgatan.

Verksamhetsberättelse 2021-2022 Pdf, 137 kB.

Revisionsberättelse 2021-2022 Pdf, 68 kB.

Verksamhetsplan 2023 Pdf, 223 kB.

Protokoll årsmöte 2023 Pdf, 252 kB.

Följ oss gärna på instagram @olleolssonhagalundsvanner Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Senast uppdaterad