Startskottet - program för förskola och kulturintroduktionen - program för skola

Mer om Startskottet/Kulturintroduktionen och hur du bokar Visa Dölj

 • Solna kulturskola erbjuder interaktiva program där barn och elever får uppleva - skapa - uttrycka sig.
 • Alla program innebär också en fortbildning för medföljande personal som får nya idéer, uppslag och material att ta med till förskola och skola.
 • Lärare får möjlighet att iaktta sin grupp/klass när någon annan än de själva leder barnen/eleverna. Många har under årens lopp vittnat om att detta haft en stor betydelse för det fortsatta arbetet i förskolan och skolan.
 • Vem får boka? Hur fungerar bokningssidan? Hur hittar jag inloggningsuppgifter? Nyhetsbrev? Här finns alla svar.

3-5 år DANSSAGOR Visa Dölj

Stimulera språk- och läsutveckling genom rörelse och rytm!

Kan man dansa en bok? Javisst! Tillsammans utgår vi från en välkänd barnbok där texten stimulerar till rörelse och rytm. Att dansa och röra sig genom sagans värld stimulerar både språkutveckling och intresset för att lära sig läsa.

Trolldans i boksatvsskogen

Följ med Rufs och Tuffs i den magiska Bokstavsskogen. Det stora Bergatrollet har gömt mystiska meddelande i skogen och nu behöver Rufs och Tuffs barnens hjälp att hitta alla bokstäver och förstå vad de betyder. Tillsammans lockar vi fram Bergatrollet med dans och lek.

På ett lustfyllt sätt kommer barnen att utveckla sitt ordförråd och lära sig att känna igen olika symboler. Tillsammans dansar vi oss fram till kunskap och utvecklar kreativitet och kommunikation.

 

Så här anknyter Danssagor till Läroplan för förskolan.
Se Solna kulturintroduktion Länk till annan webbplats. där du också bokar programmet.
Kostnadsfritt.

En förskola utvärderar Danssaga:

"För övrigt har vi kört på med Petter och hans 4 getter med 4-5-åringarna en gång i veckan. De har gjort Danssagan några gånger och även spunnit vidare och gjort figurerna i lera, tapetklister och lite sånt. Ungarna, och vi, tycker det var en toppenidé! Och såklart att göra hur många sagor som helst!"

4-5 år DANSLIGAN Visa Dölj

Låt kroppen uttrycka glädje och fantasi!

Barn har ett otroligt stort behov av rörelse. Genom lekfull rörelse tränar barnen koordination, kropps- och rumsuppfattning, styrka och kondition. På ett lustfyllt sätt och under lekfulla former övar barnen:

 • hållning och balans
 • koncentration, motorik, koordination
 • kroppsuppfattning
 • rumsuppfattning
 • att ge andra plats och själv våga ta plats
 • samarbete med varandra
 • improvisation - skapa egna rörelser
 • musikalitet - att följa musiken

Exklusivt!
En ackompanjatör inspirerar och lotsar barnen musikaliskt genom lektionerna. (5 gånger)

Så här anknyter Dansligan till Läroplan för förskolan
Kostnad - se Solna kulturintroduktion Länk till annan webbplats. där du också bokar programmet.

Språkliga aspekter

Vi kopplar ihop rörelser med sånger, sagor och ramsor och övar på att våga använda sig av kroppen för att uttrycka olika saker t.ex. för att tolka djurs rörelser och egenskaper. Hur kan man vara både smidig och stark på samma gång?

Upplägg och tips

Förskolans pedagoger inbjuds att aktivt delta och får på så sätt med sig kunskaper om hur man kan arbeta med dans på förskolan. En av er kan t.ex. sitta bredvid och observera vad som händer, se på vilket sätt musiken förstärker det barnen gör eller studera om och i så fall hur dansläraren arbetar ur genusperspektiv.

Första gången får förskolan med sig sångerna och ramsorna så att ni kan fortsätta på förskolan.

Förskolans pedagoger får en bra möjlighet att upptäcka vilka barn som kan behöva mer motorisk övning.

Att arbeta vidare med – att reflektera över

Reflektera tillsammans i personalgruppen över hur dansläraren arbetade med att koppla ord och begrepp till rörelser och hur dansläraren arbetade för att få alla i gruppen att vara med och kunna ha olika roller, t.ex. leda – följa efter, samarbeta två och två osv. Det är också intressant att diskutera hur barnen uppfattar instruktioner.

Vad tycker du har varit bra med Dansligan?

- Inspiration. Bra upplägg. Trevligt! Bra ledare! Uppskattat bland barnen och pedagogerna!

- Musiken har stor effekt och gör att barnen deltar med glädje. Mycket bra pedagoger!

- Att ta instruktioner, röra sig till musik. Prova på många olika rörelselekar, att våga inför andra, att utmana sig själv.

- Alla barn kan vara med! Vi önskar fler tillfällen!

7år VÄRDEgrund med KULturskolan Visa Dölj

VÄRDEgrund med KULturskolan

Vi skapar tillsammans en atmosfär där var och en känner sig sedd och respekterad av alla de andra. Med enkla och lekfulla medel arbetar vi med likabehandling, allas lika värde och allas rätt att synas och ta plats i en grupp.

Genom engagerande och roliga dans- och dramaövningar övar oss på:

 • att lyssna
 • att invänta sin tur
 • att se och bekräfta andra i gruppen
 • att våga ta plats
 • att uttrycka sig med både röst och kropp
 • att samarbeta
 • att vara lyhörd
 • att både leda och följa varandra

Så här anknyter Värdekul till Läroplan för förskolan.
Kostnad - se Solna kulturintroduktion Länk till annan webbplats. där du också bokar programmet.

 

Dans och musik på gården Visa Dölj

Levande musik blandas med inspelad musik, och vi gör roliga sång- och danslekar för barn mellan 3-5 år.

Hur rör sig de olika djuren, vad finns i leksaksaffären, hur skapar man en tunnel med kroppen och hur sjunger vi både med rösten och kroppen? Allt detta och mer utforskar vi tillsammans!

Allt som behövs är en stor plan yta att dansa på. (Ingen el eller teknisk utrustning behövs)

Musikligan 2.0 & Jakten på den försvunna åttondelen Visa Dölj


5-åringar - häng med på ett musikäventyr med David!

Barngruppen och förskolans pedagoger får en utökad repertoar av barnvisor och har roligt ihop med Solna kulturskola. Alla sånger är anpassade efter barns ljusa röstlägen.

Musikligan 2.0

Låt era 5-åringar vara med på interaktiva, digitala musikstunder med Solna kulturskola! Tillsammans med barnen bildar vi en "MUSIKLIGA" som löser olika uppdrag. Vi sjunger, rör oss och ramsar tillsammans online via Teams. Varje vecka får ni ett nytt litet uppdrag att lösa och övar på sångerna mellan gångerna.

Jakten på den försvunna åttondelen

. I den här föreställningen blir en åttondel stulen. På stället där åttondelen fanns finns nu bara spår av slime. Kan det möjligen vara ett spöke som stulit den? Vi sjunger, ramsar och försöker samtidigt lista ut gåtan med den försvunna åttondelen. Vågar vi ge oss iväg på spökjakt och undersöka saken? Hoppas det!

Detta behövs:

 • Bra wifi-uppkoppling, projektor med storbildsskärm. • Microsoft Teams och kunskaper i hur man använder programmet. • Veta hur man sätter på och stänger av mikrofonen i teams. • Veta hur man sätter igång länkar i chatten (i Teams)
 • Pedagog som är med på soundcheck (utan barnen) 15 min innan start

Detta behövs:

 • Bra wifi-uppkoppling, projektor med storbildsskärm.
 • Microsoft Teams och kunskaper i hur man använder programmet.
 • Veta hur man sätter på och stänger av mikrofonen i teams.
 • Tillgång till högtalare för att spela bakgrunder.
 • Tillgång till Youtube för att kunna öva på sångerna mellan gångerna.

F-klass MUSIKENS ABC med Jonas & Helena Visa Dölj

Tillsammans upptäcker vi musik på olika sätt genom sång, spel och rörelse. Vi använder bokstäver och bildar ord som vi kopplar till sångerna vi sjunger.

Ett äventyr i bokstävernas och musikens värld med Jonas och Helena.

VÄLKOMNA!

Så här anknyter Musik i förskoleklass till Lgr11 >>
Kostnad - se Solna kulturintroduktion Länk till annan webbplats. där du också bokar programmet.

Kontakta oss

Senast uppdaterad