Huvudsta förskola, utegården med lekställningar och leksaker.
Göran Perssons väg 45, 171 55 Solna
Kommunal
Visa karta

Huvudsta förskola

Huvudsta förskola ligger i Huvudsta och består av sex avdelningar på två våningar. Förskolan har närhet till natur och parker och har en rik pedagogisk inne- och utemiljö, där pedagogerna arbetar medvetet för att skapa miljöer som är roliga och lärorika för barnen. Maten lagas på förskolan av vår kock.

Om oss

Huvudsta förskola är en av åtta förskolor i förskoleområde 4.

Vårt mål är att undervisningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Ett utforskande arbetssätt, nyfikenhet och lust att leka ligger till grund för vår utbildning. Förskolan sätter barnens intressen och välmående i centrum och ser leken som den största inspirationen till lärande och utveckling, tack vare det sociala samspelet och möjligheten att utforska sin omvärld. Förskolan lägger stor vikt vid att samarbeta kring barnens läroprocesser och att ge barnen utmaningar och stöd utifrån personliga förutsättningar. Barngrupperna delas in i mindre grupper under stora delar av dagen.

Många av förskolans pedagoger är utbildade i Alla Barn i Centrum. De arbetar också språkutvecklande med hjälp av sagor, högläsning och spontana samtal. TAKK, tecken som stöd och bildstöd är en viktig del i pedagogiken för att gynna alla barns språkutveckling. Vi använder också digitala verktyg som lärplattor och pedagogiska appar i undervisningen. Pedagogerna på förskolan arbetar efter tesen att alla barn är samtliga pedagogers ansvar både inne och ute, vilket skapar trygghet, vi-känsla och goda förutsättningar för gott samarbete.

För oss är hållbar utveckling ett prioriterat område där förskolan arbetar med att bygga upp en medvetenhet kring hälsa, hållbarhet och miljö såväl i den pedagogiska verksamheten som i köken.

Pedagogerna i vårt förskoleområde samarbetar mellan förskolorna. Förskollärare samlas och driver pedagogisk utveckling tillsammans, reflekterar och utvecklar förskolans undervisning och utbildning, i enlighet med förskolans läroplan. Vi arbetar för en likvärdig utbildning för alla barn och för att skapa förutsättningar för alla barn att nå sin fulla potential.

Visning av verksamheten Visa Dölj

Den 26 september och 29 november (2023) samt 21 mars och 23 april (2024) visar vi Huvudsta förskola för vårdnadshavare som vill veta mer inför val av förskola. Visningen börjar klockan 09.30. Föranmälan till förskolans administratör Maria Pettersson maria.pettersson@solna.se. Vid anmälan uppge datum och barnets namn. Välkommen!

Kontaktinformation

Huvudsta förskola

Rektor

Kristina Jönsson
kristina.jonsson@solna.se

Biträdande rektor

Johanna Åkerlind Kermoury
johanna.akerlind-kermoury@solna.se

08-746 10 00 (via Kontaktcenter)

Barngrupper

Jupiter
072 583 16 97

Mars
072 583 18 15

Merkurius
072 583 17 39

Neptunus
072 583 17 08

Pluto
072 583 17 38

Saturnus
072 583 17 06

Tellus
072 583 39 82

Venus
072 583 13 51

Karta

Senast uppdaterad