Delaktighet och inflytande

Har du erfarenhet av att ha tagit del av socialtjänstens insatser inom områdena beroende eller socialpsykiatri? Är du närstående till någon som har denna erfarenhet? Solna stads Vuxenenhet är intresserad av att utveckla insatserna och verksamheterna tillsammans med dig.

Inflytanderåd

Inom Solna stad finns ett etablerat inflytanderåd som består av personer som har egna erfarenheter av socialpsykiatri eller beroendevård. Genom delaktighet och synpunkter från dig som tar del av insatserna ökar stadens förutsättningar att bättre svara upp mot de behov som finns.

Vi vill skapa mer delaktighet och möjlighet att påverka, och därför har vi tagit fram en enkät där du kan lämna åsikter och synpunkter på det stöd som kommunen erbjuder inom sysselsättning. Enkäten är självklart frivillig och du svarar anonymt. Enkäten hittar du här: Enkät - delaktighet och inflytande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan ta kontakt med inflytanderådet för att få veta mer om hur du kan vara med och påverka. Du når dem på solnainflytanderadet@gmail.com

Enkätresultat 2021 Visa Dölj

I december 2021 gjordes en enkätinsamling för att mäta upplevelsen av de sysselsättningar som erbjuds av Vuxenenheten i Solna.

46 personer svarade på enkäten, 21 kvinnor och 25 män. 20 personer hade en sysselsättning anordnad av vuxenenheten och 26 hade inte det.

  • Av de 26 personer som inte hade sysselsättning svarade 8 att de ville ha en sysselsättning och 9 svarade vet inte.
  • Majoriteten, 50 procent, svarade att anledningen till att de inte hade sysselsättning var på grund av hälsoskäl.
  • De som ville ha en sysselsättning var intresserade av sysselsättning som hade bra aktiviteter med en bra miljö och stöttande personal. En del var intresserade av att få stöd att få ett arbete.

  • Av de personer som hade sysselsättning svarade de flesta, 45 procent, att de fått informationen om sysselsättningen innan start från socialsekreterare.
  • 95 procent tyckte det var enkelt att ta sig till sysselsättningen
  • 90 procent var nöjda med lokalerna, de som var missnöjda tyckte att lokalerna var för trånga.
  • 65 procent upplevde att sysselsättningen som helhet var mycket bra, 30 procent ansåg att den var bra.
  • 55 procent ansåg att påståendet om de kunde påverka sysselsättningens aktiviteter stämde bra, 20 procent att det stämmer och 25 procent att de inte vet.
  • 80 procent ansåg att det stämde bra att de får det stöd de behöver från personalen, 20 procent tyckte att det stämmer.
  • På påståendet om man tycker att de utvecklas på sysselsättningen och tycker den är meningsfull tyckte 90 procent att det stämde bra eller stämmer. 10 procent svarade att det inte stämmer eller att de inte vet.

Studiecirklar

För att orka och klara av att vara med och påverka kan det behövas vissa kunskaper om vilka rättigheter du har, hur inflytande kan se ut och om mötesteknik. Du kan även behöva fundera på din egen situation har sett ut och var du befinner dig nu. Ett sätt att få mer kunskap är att delta i en studiecirkel. Cirklarna är ett samarbete tillsammans med NSPH (Nationell Samordning för Psykisk Hälsa) och Studieförbundet Vuxenskolan. Studiecirklarna finns på NSPH:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmäl dig genom att kontakta Östervägens aktivitetshus.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad