Delaktighet och inflytande

Har du erfarenhet av att ha tagit del av socialtjänstens insatser inom områdena beroende eller socialpsykiatri? Är du närstående till någon som har denna erfarenhet? Solna stads Vuxenenhet är intresserad av att utveckla insatserna och verksamheterna tillsammans med dig.

Inflytanderåd

Inom Solna stad finns ett etablerat inflytanderåd som består av personer som har egna erfarenheter av socialpsykiatri eller beroendevård. Genom delaktighet och synpunkter från dig som tar del av insatserna ökar stadens förutsättningar att bättre svara upp mot de behov som finns.

Du kan ta kontakt med inflytanderådet för att få veta mer om hur du kan vara med och påverka. Du når dem på inflytanderadet.solna@gmail.com

Studiecirklar

För att orka och klara av att vara med och påverka kan det behövas vissa kunskaper om vilka rättigheter du har, hur inflytande kan se ut och om mötesteknik. Du kan även behöva fundera på din egen situation har sett ut och var du befinner dig nu. Ett sätt att få mer kunskap är att delta i en studiecirkel. Cirklarna är ett samarbete tillsammans med NSPH (Nationell Samordning för Psykisk Hälsa) och Studieförbundet Vuxenskolan. Studiecirklarna finns på NSPH:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmäl dig genom att kontakta Östervägens aktivitetshus.

Kontakta oss

Senast uppdaterad