Växande besöks­näring

I Solna finns en mycket spännande och växande besöksnäring som attraherar många nyetableringar av upplevelser, hotell och restauranger. Här finns möjlighet att uppleva storslagna evenemang, kungliga slott, magnifika parker, unik och exklusiv shopping, ett rikt kulturliv och stora idrottsögonblick.

Besöksnäringen i Solna fortsätter att växa och idag är Solna Sveriges femte största hotellkommun.Turistomsättningen har ökat markant i Solna de senaste åren. Rese- och turistnäringen i Solna omsatte 4,2 miljarder kronor och gav arbete åt knappt 2 400 personer (helårssysselsatta) under år 2018. Turismomsättningen har ökat med 349 miljoner kronor under 2018 jämfört med 2017.

Besöksnäringen bidrar

I Solna finns en stark vilja och stort engagemang bland besöksnäringens aktörer för att samarbeta och utveckla näringen i staden. Samarbetet handlar inte bara om den egna verksamheten med det gemensamma målet att ytterligare stärka staden Solna som besöksplats. Samarbetet handlar också till stor del om att besöksnäringen är en mycket viktig jobbskapare och många Solnabor har fått in sin första fot på arbetsmarknaden inom ett serviceyrke. Solna stad och besöksnäringen träffas regelbundet i olika forum som näringslivsfrukostar, besöksnäringsträffar och nätverksträffar m.m.

Besöksnäringen i Sverige Visa Dölj

Besöksnäringen är en växande näring i Sverige. Till besöksnäringen hör verksamheter som hotell, restauranger, andra typer av boenden, handel, muséer och aktivitetsanläggningar med mera. Besöksnäringen är en av Sveriges största tjänsteexportnäringar. Besöksnäringen omsätter uppemot 317 miljarder, genererar ett exportvärde på 134 miljarder och levererar 175 800 jobb - varje år, i hela landet.

Filmen Svensk besöksnäring - en tillväxtnäring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. producerad av Svensk Turism AB ger en bra bild av näringen.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad