Avlösning för dig som vårdar en närstående i hemmet

Solna stad har flera former av avlösning. Du ansöker om de insatserna hos en biståndshandläggare som gör en utredning av behovet och fattar ett beslut.

Avlösning för dig som vårdar

Det finns stöd i form av avlösning för dig som vårdar en närstående. Insatserna är biståndsbedömda, för att ansöka om dessa kontaktar du en biståndshandläggare.

  • Avlösning i hemmet, där personal från hemtjänsten kommer på regelbundna tider och finns i bostaden om hjälpbehov uppstår.
  • Dagverksamhet, gruppverksamhet med aktiviteter och måltider.
  • Korttids- och växelvårdsplats, tillfällig vistelse på vård- och omsorgsboende för personer med omfattande hjälpbehov.
  • Hemtjänst, hjälp med service eller vissa omvårdnadsinsatser.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad