Stå i kö till förskola och pedagogisk omsorg

Ditt barn står i kö från det datum
du sökte om en plats för ditt barn
i en förskola eller pedagogisk omsorg.

Platserna delas ut från hur länge
ett barn har stått i kön.
Den som har stått längst i kön
får platsen först.

Men det finns också andra regler
som bestämmer vem som får en ledig plats.

Platserna delas ut i den här ordningen:

  1. Barn med särskilda behov.
  2. Barn som har syskon på den förskolan eller pedagogiska omsorgen.
  3. Barn med längst tid i kön som vill byta till stadsdelen där barnet bor.
  4. Barn med längst tid i kön som inte har en plats och där platsgarantin gäller.
  5. Barn med längst tid i kön som inte har en plats och har sagt nej till en eller två platser tidigare.
  6. Barn med längst tid i kön som har en plats i sin stadsdel, men som vill byta.

Om två barn har varit i kön lika länge
får det äldsta barnet platsen.

Vad är platsgaranti?

Platsgarantin är
att barn som söker om plats i en kommunal förskola
ska få plats en plats inom 4 månader.

Om du vill ändra val av förskola eller ändra datum

Du måste göra en ny ansökan
om ditt barn står i kön
och du vill ändra val av förskola
eller pedagogisk omsorg.

Du måste också göra en ny ansökan
om du vill ändra datum
för när ditt barn ska börja i förskolan.

Ditt barn har kvar sin plats i kön
när du gör en ny ansökan.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad