Integration

Solna stad arbetar aktivt med integration och mottagande. Arbetet sker såväl inom den egna organisationen som i samverkan med andra parter.

Staden ansvarar för att nyanlända personer får samhällsorientering, svenskundervisning och annan kommunal service.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad