Tobaks­försäljning - ansökan och tillsyn

Om du ska sälja tobak måste du göra en ansökan om tillstånd hos Solna stad.

Detaljhandlare och partihandlare som vill sälja tobaksvaror måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Vid ansökan genomförs en utredning. Det som granskas i utredningen gäller bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av brottslig belastning (vandel).

Tobakslag

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. började gälla den 1 juli 2019 och i lagen framgår att:

  • Endast den som har tillstånd får sälja tobak
  • Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning ska följas
  • Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner
  • Rökförbud utökas till att gälla vissa allmänna platser utomhus; bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus samt inhägnade platser för idrott och lek
  • Rökförbudet utökas till att omfatta bland annat elektroniska cigaretter, vattenpipa och örtprodukter för rökning.

Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansökan om tobaksförsäljning

Kommunen kommer att ta ut en avgift för att behandla ansökan.

Avgifter 2024
InsatsAvgift
Ansökan om tillstånd för att sälja tobak
7 048 kronor
Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak2 063 kronor
PBI (Person som har ett betydande inflytande i rörelsen)
prövning med finansiering
3 896 kronor
PBI (Person som har ett betydande inflytande i rörelsen)
prövning ej finansiering
630 kronor

Ansökningsblanketter och e-tjänst

Enklast ansöker du om tobaksförsäljning via e-tjänsten i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kan du inte använda e-tjänsten finns även blanketter att ladda ner.

Hjälp med ansökan

Vill du veta mer om hur du ansöker om tobaksförsäljning? Besök då tillståndsguiden.

Försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare

Tobakslagen säger att du måste anmäla alla e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. För att få sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste du anmäla det till kommunen, vilket enklast görs i e-tjänsten i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. alternativt på blanketten Anmälan om försäljning av e-cigaretter som du hittar invid e-tjänsten.

Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram, som bland annat ska beskriva hur din verksamhet ser till att lagen efterföljs. Egenkontrollprogrammet ska skickas till kommunen när du gör din anmälan.

E-tjänst och blanketter för försäljning av e-cigaretter Visa Dölj

Tillsynsavgift per år - tobak, folköl, läkemedel Visa Dölj

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift.

Tillsynsavgifter 2024

Tillsynsavgifter

Avgift kr/år

Tobak

1 232 kr

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

1 232 kr

Folköl

2 218 kr

Receptfria läkemedel

1 232 kr

Tobaksfria nikotinprodukter

1 232 kr

Tobak och folköl

2 587 kr

Tobak och elektroniska cigaretter

1 848 kr

Tobak och tobaksfria nikotinprodukter

1 848 kr

Folköl och elektroniska cigaretter

2 587 kr

Folköl och tobaksfria nikotinprodukter

2 587 kr

Elektroniska cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

1 848 kr

Tobak och receptfria läkemedel

1 848 kr

Folköl och receptfria läkemedel

2 587 kr

Elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel

1 848 kr

Receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter

1 848 kr

Tobak, folköl och receptfria läkemedel

3 511 kr

Tobak, elektroniska cigaretter och folköl

3 511 kr

Tobak, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel

2 772 kr

Elektroniska cigaretter, folköl och receptfria läkemedel

3 511 kr

Elektroniska cigaretter, folköl och receptfria läkemedel

3 511 kr

Tobak, elektroniska cigaretter, folköl och receptfria läkemedel

4 435 kr

Tobak, folköl och tobaksfria nikotinprodukter

3 511 kr

Tobak, elektroniska cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

2 540 kr

Folköl, elektroniska cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

3 511 kr

Tobak, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter

2 540 kr

Folköl, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter

3 511 kr

Elektroniska cigaretter, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter

2 772 kr

Tobak, folköl, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter

4 435 kr

Tobak, elektroniska cigaretter, folköl och tobaksfria nikotinprodukter

4 435 kr

Tobak, elektroniska cigaretter, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter

3 696 kr

Elektroniska cigaretter, folköl, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter

4 435 kr

Tobak, elektroniska cigaretter, folköl, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter

5 359 kr


Kontakta oss

Senast uppdaterad