Det här gör de olika förvaltningarna

Barn- och utbildningsförvaltningen

Ansvarar för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, modersmålsundervisning och
anpassad skola till exempel.

Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid

Ansvarar för näringslivsarbete, kompetensförsörjning, och kommunal vuxenutbildning till exempel.

Ansvarar också för ungdomsgårdar, kulturskolan, idrottshallar och bibliotek.

Förvaltningen ansvarar också för
konsten i stadens hus och parker.

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Ansvarar för miljön och människors hälsa i Solna
och för stadens natur.

Miljö- och byggnadsförvaltningen ansvarar också för
att göra planer för nya byggnader
och att ge tillstånd för nya hus till exempel.

Omvårdnadsförvaltningen

Ansvarar för omsorg för äldre
och omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Socialförvaltningen

Ansvarar för ekonomiskt bistånd, familjerätt
och stöd till barn och ungdomar.

Socialförvaltningen ansvarar också för stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning
och för stöd till personer med missbruk.

Stadsledningsförvaltningen

Ansvarar för ekonomi, personal, kommunikation,
säkerhet och turism till exempel.

Stadsledningsförvaltningen hjälper också andra förvaltningar och kommunstyrelsen i deras arbete.

Tekniska förvaltningen

Ansvarar för stadens byggnader, trafik, vatten och avlopp till exempel.

Tekniska förvaltningen ansvarar också för sopor och att staden är ren.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad