Särskilt förordnad vårdnads­havare

När ett flyktingbarn beviljas permanent uppehållstillstånd upphör god mans uppdrag och socialnämnden måste då utse en särskilt förordnad vårdnadshavare som blir barnets juridiska företrädare i föräldrarnas frånvaro.

Vad gör en särskilt förordnad vårdnadshavare?

Som särskilt förordnad vårdnadshavare fattar man beslut i förälders ställe i frågor som rör barnets angelägenheter, personliga, såväl som ekonomiska och rättsliga. Vårdnadshavaren ska vara en stabil och trygg vuxen som kan stötta och vägleda barnet i dess utveckling. Socialnämnden ansvarar för att utreda och finna en lämplig person för uppdraget, och därefter görs en ansökan till tingsrätten.

Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare upphör automatiskt när barnet blir myndigt eller när barnets föräldrar har kommit till Sverige och återfått vårdnaden om barnet.

Om du är intresserad av ett uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare är du välkommen att kontakta Solna stads flyktingbarnenhet via kontaktcenter.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad