Fantasia förskola, utegården med lekställningar och leksaker.
Jungfrudansen 102, 171 51 Solna
Kommunal
Visa karta

Fantasia förskola

Fantasia förskola ligger i Huvudsta och har fem avdelningar. Förskolan har stora lokaler med eget kök och kock samt en stor och härlig gård som ger barnen goda möjligheter till att utforska, leka och träna sina färdigheter. Förskolan ligger nära kommunikationer, som buss och tunnelbana.

Om oss

Fantasia förskola är en av åtta förskolor i förskoleområde 4.

Vårt mål är att undervisningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Ett utforskande arbetssätt, nyfikenhet och lust att leka ligger till grund för vår utbildning. Förskolan sätter barnens intressen och välmående i centrum och ser leken som den största inspirationen till lärande och utveckling, tack vare det sociala samspelet och möjligheten att utforska sin omvärld. Förskolan lägger stor vikt vid att samarbeta kring barnens läroprocesser och att ge barnen utmaningar och stöd utifrån personliga förutsättningar. Barngrupperna delas in i mindre grupper under stora delar av dagen.

Många av förskolans pedagoger är utbildade i Alla Barn i Centrum. De arbetar också språkutvecklande med hjälp av sagor, högläsning och spontana samtal. TAKK, tecken som stöd och bildstöd är en viktig del i pedagogiken för att gynna alla barns språkutveckling. Vi använder också digitala verktyg som lärplattor och pedagogiska appar i undervisningen. Pedagogerna på förskolan arbetar efter tesen att alla barn är samtliga pedagogers ansvar både inne och ute, vilket skapar trygghet, vi-känsla och goda förutsättningar för gott samarbete.

För oss är hållbar utveckling ett prioriterat område där förskolan arbetar med att bygga upp en medvetenhet kring hälsa, hållbarhet och miljö såväl i den pedagogiska verksamheten som i köken.

Pedagogerna i vårt förskoleområde samarbetar mellan förskolorna. Förskollärare samlas och driver pedagogisk utveckling tillsammans, reflekterar och utvecklar förskolans undervisning och utbildning, i enlighet med förskolans läroplan. Vi arbetar för en likvärdig utbildning för alla barn och för att skapa förutsättningar för alla barn att nå sin fulla potential.

Visning av verksamheten Visa Dölj

Den 19 september och 22 november (2023) samt 7 mars och 24 april (2024) visar vi Fantasia förskola för vårdnadshavare som vill veta mer inför val av förskola. Visningen börjar klockan 09.30. Föranmälan till förskolans administratör Maria Pettersson maria.pettersson@solna.se. Vid anmälan uppge datum och barnets namn. Välkommen!

Kontaktinformation

Fantasia förskola

Rektor

Kristina Jönsson
kristina.jonsson@solna.se

Biträdande rektor

08-746 10 00 (via Kontaktcenter)


Barngrupper

Kurreduttön
072-583 17 04

Lönneberga
072-583 17 09

Mattisborgen
072-583 17 11

Saltkråkan
072-583 17 13

Villa Villekulle
072-583 17 10

Karta

Senast uppdaterad