Rökfria miljöer - tillsyn

Du som har en offentlig lokal dit allmänheten har tillträde, inomhus eller utomhus, hittar här information om vad som gäller för rökfria miljöer och tillsyn av rökfria miljöer.

Lagen om tobak och liknande produkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler. Miljöer som enligt lag ska vara rökfria inkluderar lokaler med verksamhet mot barn och unga, lokaler avsedda för hälso- och sjukvård, gemensamhetslokaler vid bostäder eller liknande, i kollektivtrafiken samt i restauranger och andra serveringsställen. Sedan 1 juli 2019 omfattar rökförbudet även uteserveringar, hållplatser utomhus för kollektivtrafik, inhägnade idrottsplatser, lekplatser och entréer till lokaler där allmänheten har tillträde.

I rökfria miljöer är det enligt lag förbjudet att röka tobak, örtprodukter, e-cigaretter, och andra motsvarande njutningsmedel utan tobak (exempelvis vattenpipa).

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om vad som gäller kring rökfria miljöer.

Verksamhetsutövarens ansvar

Det är du som äger eller bedriver en verksamhet på något område som är rökfritt som ska se till att förbudet följs. Du har ansvar för att informera om rökförbudet genom tydlig skyltning och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Personer som inte följer rökförbudet får avvisas.

För rökförbud vid entréer gäller att den som ansvarar för rökförbudet inne i lokalen (exempelvis en matbutik eller en vårdcentral) också ansvarar för entrén. Det gäller oavsett om denna verksamhetsutövare äger eller disponerar området utanför entrén. Om en entré går till ett köpcentrum eller kontorskomplex har dock normalt fastighetsägaren ansvaret för att rökförbudet vid entrén följs.

Tillsyn av rökfria miljöer

Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning har ansvar för att kontrollera att verksamhetsutövare och fastighetsägare följer tobakslagens regler om rökförbud i offentliga lokaler och på offentliga platser i Solna.

Vad händer om man bryter mot lagen?

Om det visar sig att tobakslagen inte följs har miljö- och byggnadsförvaltningen rätt att kräva åtgärder och om det inte hjälper kan du som är ansvarig för verksamheten eller lokalen få betala ett vitesbelopp. Det kan också leda till att ett serveringstillstånd för alkohol omprövas, eftersom laglydnad är ett krav för att ha ett sådant tillstånd.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad