Starta restaurang - hand­ledning

Har du planer på att starta eller ta över en befintlig restaurang eller ett café i Solna? På den här sidan får du infor­mation om vilka till­stånd du kan behöva, i vilken ordning du ska ansöka och infor­mation om annat som är viktigt att känna till. Tänk på att vara ute i god tid så att du hinner få de tillstånd du behöver innan start.

Verksamt.se - samlad infor­mation om alla till­stånd och upp­gifter du behöver lämna

verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du skapa en checklista som ger dig en samlad bild över alla tillstånd och uppgifter du behöver lämna när du ska starta en restaurang, café eller annan livsmedels­verksamhet. Du får genom checklistan både reda på vilka tillstånd du behöver från kommunen och vilka andra tillstånd och uppgifter du behöver lämna till olika myndigheter.

Vilka tillstånd behöver du från Solna stad?

Du behöver alltid anmäla din livsmedels­verksamhet för registrering till Solna stad när du ska starta en restaurang eller café. Anmälan ska du göra senast två veckor innan start. Du kan även behöva andra tillstånd från Solna stad. Se nedan förslag på i vilken ordning du kan förbereda dina olika tillstånd.

1. Bygglov Visa Dölj

Du behöver bygglov när du ska:

  • Bygga nytt, bygga om eller bygga till.
  • Sätta upp en skylt eller ljusanordning.
  • Bygga ett trädäck, glasa in eller sätta upp ett tak till din uteservering.

Olika handlingar ska bifogas din bygglovsansökan och se till att förebereda dessa väl och i god tid. Från att vi har fått in kompletta handlingar får du ett beslut inom tio veckor.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov i Solna stads guide om bygglov.

2. Alkohol­servering Visa Dölj

För att servera alkohol behöver du söka serveringstillstånd. Olika handlingar ska tas fram. Ta reda på i god tid vad du behöver för att skicka in en komplett ansökan. Du kan skicka in din ansökan om serverings­tillstånd innan du har anmält din livsmedels­verksamhet men observera att innan du kan få ditt serveringstillstånd beviljat behöver du ha anmält din livsmedels­verksamhet för registrering.

Från att vi har fått in kompletta handlingar är handläggnings­tiden som längst två månader.

Läs mer om hur du ansöker om serverings­tillstånd i Solna stads guide om serveringstillstånd.

3. Uteservering Visa Dölj

Om du vill ha en uteservering utanför din restaurang eller café behöver du ansöka om tillstånd att använda offentlig plats från polisen. Var ute i god tid då det under vår och sommar kan ta lång tid att få besked om tillstånd.

Läs mer i Solna stads guide om uteservering.

4. Tobak och elektroniska cigaretter Visa Dölj

Om du vill sälja tobak på din restaurang måste du ansöka om tillstånd. För att sälja av e-cigaretter eller påfyllnings­behållare behöver du göra en anmälan. Kommunen ska enligt lag handlägga din ansökan inom fyra månader.

Läs mer i Solna stads guide om tobak och e-cigaretter.

5. Folköls­försäljning Visa Dölj

Om du vill sälja och servera folköl behöver du göra en anmälan om försäljning av folköl. Du kan börja sälja folköl så snart du har fått bekräftelse på att din anmälan är registrerad. Det kan ta upp till fjorton dagar.

Läs mer i Solna stads guide om folkölsförsäljning.

6. Livsmedels­verksamhet Visa Dölj

Anmäl din livsmedels­verksamhet för registrering senast två veckor innan du ska starta din verksamhet.

Läs mer i Solna stads guide om livsmedelsanmälan.

Övrig information som är viktig att känna till

Du som driver restaurang, café eller annan livsmedels­verksamhet har ett ansvar för hur du hanterar avfall, hur du systematiskt arbetar med brandskydd med mera. Nedan hittar du information om vad som kan vara aktuellt för dig.

Avfalls­hantering Visa Dölj

Som verksamhets­utövare har du ansvaret för en fungerande avfallshantering kopplat till din verksamhet. Här hittar du mer information om vad som gäller i Solna stad.

Brand­säkerhet Visa Dölj

Det är viktigt att din lokal är lämplig ur brandsäkerhets­synpunkt och att du arbetar systematiskt med brandskydd. Mer information hittar du på Storstockholms brandförsvar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fett­avskiljare Visa Dölj

Fett som släpps ut i avloppet fastnar i rören och orsakar stopp. Därför ska de flesta verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel ha fettavskiljare eller mot­svarande anordning. Här hittar du information om vad som gäller för fettavskiljare.

Köld­medier Visa Dölj

Köldmedier är ämnen som ingår i alla typer av kylaggregat. Det finns bland annat i kylskåp, frysar, värme­pumpar och anläggningar för luft­konditionering. Här hittar du information om vad som gäller för köldmedier.

Ventilation Visa Dölj

Obligatorisk ventilations­kontroll (OVK) ska göras innan ett ventilations­system används för första gången eller när du bygger om ett befintligt ventilations­system. Det görs för att säkerställa att inomhus­klimatet är tillräckligt bra i lokalen. Kontrollen ska göras regelbundet med ett visst tidsintervall. Här hittar du mer information om ventilations­kontroll.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad