• Guide

Uteservering - ansökan

Om du vill ha en uteservering utanför din restaurang, café, butik behöver du Polistill­stånd enligt ordningslagen oavsett vem som äger marken. Alla ansökningar görs till Polisen.

Tänk på att vara ute i god tid och gör din ansökan senast 2 månader innan till­ståndet ska börja gälla. Under våren och sommaren kan handlägg­ningstiden vara extra lång. Polisen påbörjar sin handläggning av din ansökan först när du har betalat avgiften till dem. Avgift tas ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte.

Du kan behöva andra tillstånd

Ansök och bifoga dokument

Ansökan görs till Polisen. Gör din ansökan senast två månader innan tillståndet ska börja gälla.

https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats Länk till annan webbplats.

Tänk på det här när du ansöker Visa Dölj

Se till att följande finns med i din ansökan:

  • Var och när tillståndet ska gälla.
  • Namn på serveringen/restaurangen, sökande och ansvarig.
  • Skiss/ritning med placering och mått.
  • Bilder/illustration på utformning inklusive inhägnad.

Handläggningstid Visa Dölj

Ansök gärna senast två månader i förväg.

  • Polisens handläggning tar generellt mellan 1–8 veckor, från att deras avgift är betald.
  • Stadens tid för att lämna synpunkter är 1–3 veckor.

Om du har fått tillstånd

Villkor

I tillståndet från polisen anger polisen vissa villkor för tillståndet och i bilagd tillstyrkan från staden finns särskilda villkor som gäller för upplåtelsen av marken. Tänk på att läsa igenom villkoren både från Polisen och staden. Du som tillståndsinnehavare har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de villkor som står i det tillstånd du fått.

Förändrade förutsättningar

Tillstånd får inte överlåtas eller säljas. Om en verksamhet säljs under tillståndstiden behöver befintligt tillstånd återkallas och nytt tillstånd sökas av ny ägare.

Utökning av ytor eller tillståndstid kräver ny ansökan.

Solna stad eller ledningsdragande bolag har rätt att komma åt marken för att utföra arbete.

Betala markavgift till Solna stad

Staden tar ut en markavgift som betalas enligt en taxa som gäller för upplåtelse av offentlig plats.

På den här länken hittar du information om avgifter:

Avgifter för upplåtelser av offentlig plats Pdf, 207 kB, öppnas i nytt fönster.

Ditt ansvar

Några viktiga regler för din uteservering är:

  • Uteserveringen ska vara väl avgränsad genom staket, blomster­arrangemang, rep eller liknande.
  • Skyltar och liknande ska vara innanför serveringsytan.
  • Uteserveringen ska vara tillgänglighets­anpassad.
  • Under nattetid ska lösa inhägnader, bord och stolar tas in eller packas ihop och fästas.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad