• Guide

Uteservering - ansökan

Om du vill ha en uteservering utanför din restaurang, café, butik eller på en parkerings­yta behöver du till­stånd från den som äger marken. Du kan även behöva bygglov. Gör din ansökan flera månader innan till­ståndet ska börja gälla. Det är möjligt att ansöka om uteservering för hela året. Alla ansökningar görs till Polisen.

När behövs tillstånd för ute­servering?

Om du vill ha en uteservering utanför din restaurang, café, butik eller på en parkeringsyta behöver du tillstånd från den som äger marken. Ska uteserveringen vara på en offentlig plats (väg, gata, trottoar, torg, park eller annan plats som är tillgänglig för allmänheten) behöver du söka tillstånd hos polisen. Det gäller även om du vill förlänga ett tillstånd.

Vill du dessutom ha ett trädäck, glasa in eller sätta upp ett tak behöver du söka bygglov. Under covid-19 går det i vissa fall att få tillfälligt bygglov under två år för fristående uteserveringar.

Ska du servera alkohol behöver du ett tillstånd som tillåter både servering inomhus och utomhus.

Innan du ansöker

Innan du ansöker behöver du ta reda på vem som äger marken och om marken är lämplig för din uteservering. Du kan behöva söka andra tillstånd och du behöver känna till de krav som finns på din uteservering.

Ta reda på vem som äger marken Visa Dölj

 • Om utserveringen ska vara på kommunal mark behöver du ansöka om tillstånd hos polisen.
 • Om uteserveringen ska vara på privat mark krävs ett skriftligt tillstånd av markägaren. Det kan även behövas tillstånd från polisen eftersom privat mark ibland räknas som offentlig plats (väg, gata, trottoar, torg, park eller annan plats som är tillgänglig för allmänheten).

Ta reda på om marken är lämplig för uteservering Visa Dölj

Polisen kommer att be kommunen bedöma om din utesevering fungerar med trafik, städning, miljö med mera. Är du osäker på om marken lämpar sig för uteservering kan du kontakta staden. Bifoga då en skiss och markera tydligt var och hur du har tänkt placera din uteservering.

Du kan behöva andra tillstånd Visa Dölj

 • Bygglov - Ska du bygga trädäck, glasa in eller sätta upp ett tak behöver du också söka bygglov. Tillfälliga bygglov kan ges med anledning av covid-19. Då ska uteserveringen vara fristående och inte påverka eller skada fasad och underliggande mark. Läs mer på Solna stads sidor om tidsbegränsat bygglov
 • Serveringstillstånd - Vill du servera alkohol på din uteservering behöver du ha ett serverings­tillstånd som tillåter alkohol­servering både inomhus och utomhus. Har du ett tillstånd som tillåter det behöver du inte ansöka på nytt varje år du öppnar upp din uteservering.

Behöver du komplettera ditt serverings­tillstånd till att det ska omfatta din uteservering fyller du i blanketten " Ansökan om stadig­varande ändring i ett gällande serverings­tillstånd" som finns på Solna stads informations­sida om alkohol­försäljning.

Ansök och lämna bilagor

Ansökan om uteservering på offentlig plats görs till polisen. Gör din ansökan flera månader innan tillståndet ska börja gälla. Under våren och sommaren kan handlägg­ningstiden vara extra lång.

E-tjänster och blanketter Visa Dölj

Du hittar e-tjänster och blanketter på polisens webbplats: www.polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglov ansöker du om till Solna stad: E-tjänst bygglov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på det här när du ansöker Visa Dölj

Se till att följande finns med i din ansökan:

 • Skiss med placering och mått.
 • Var och när tillståndet ska gälla.
 • Namn på serveringen.
 • Sökande och ansvarig.

Betala avgiften Visa Dölj

Din ansökan behandlas när du har betalat avgiften till polisen.

Om du använder stadens mark ska du även betala en markhyra, läs mer om det nedan.

När ansökan kommit in

Polisen går igenom din ansökan. Om du vill använda stadens mark får staden lämna synpunkter. Staden svarar just nu extra skyndsamt på remisser. Solna stad kan komma att kontakta dig för att få kompletterande uppgifter.

Handläggnings­tid och beslut Visa Dölj

 • Polisens handläggning tar 1-2 veckor.
 • Stadens tid för att lämna synpunkter är 1-2 veckor.

Under vår och sommar tar det längre tid eftersom det är många som ansöker om tillstånd samtidigt.

Beslutet får du från polisen via din e-postadress eller den postadress du angivit.

Hur bedömer staden ansökan Visa Dölj

När ansökan är komplett bedöms den utifrån flera faktorer. Nedan finns några exempel.

 • Kommer din uteservering orsaka störningar för andra?
 • Påverkar din uteservering fram­komligheten?

När du har fått tillstånd

När du använder stadens mark för din ute­servering måste du följa de regler som finns för hur en ute­servering får se ut. Du behöver betala markhyra till Solna stad och vara medveten om att tillståndet enbart gäller en säsong.

Betala markhyra till Solna stad Visa Dölj

Om du använder stadens mark ska du betala hyra. På den här länken hittar du information om taxor och avgifter. Avgifter för upplåtelser av offentlig plats. Pdf, 231 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 197 kB)

Tillståndet gäller enbart den tid du ansökt för Visa Dölj

Du måste söka om om nytt tillstånd från polisen för varje säsong om inte ditt tillstånd medger en längre tid.

Ditt ansvar Visa Dölj

Några viktiga regler för din uteservering är:

 • Uteserveringen ska vara väl avgränsad genom staket, blomster­arrangemang, rep eller liknande.
 • Skyltar och liknande ska vara innanför serveringsytan.
 • Uteserveringen ska vara tillgänglighets­anpassad.

Du har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med det tillstånd du fått och att stadsmiljön påverkas så lite som möjligt. Du som tillstånds­havare är ersättnings­skyldig enligt skadestånds­lagen för skador som vållas på stadens mark och anläggningar, samt skador som drabbar tredje man. Läs mer i Solna stads villkor. Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 134 kB)


Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad