• Guide

Offentlig lokal - anmälan

Du behöver göra en anmälan av offentlig lokal när du startar, tar över eller bygger om en skola, förskola eller peda­gogisk verk­samhet. Det gäller också för bassäng­bad. Gör anmälan minst sex veckor i förväg.

När behöver en offentlig lokal anmälas?

Anmälan av offentlig lokal ska göras för:

Innan du gör anmälan

Innan du gör anmälan behöver du känna till de lagar och regler som gäller för din verksamhet. Se Relaterad information längre ner på sidan.

Du kan behöva flera tillstånd Visa Dölj

Läs om att starta fristående förskola och pedagogisk omsorg i handledningen för att starta fristående skola eller pedagogisk omsorg.

Driver du ett spa kan du även behöva anmäla hygienisk behandling eller solarium.

När anmälan kommit in

När anmälan kommit in kontrollerar en handläggare att informationen är komplett. Du kan bli kontaktad om något saknas eller är oklart.

Handläggningstid Visa Dölj

Gör anmälan minst sex veckor innan du startar eller genomför en förändring i verksamheten.

När anmälan blivit registrerad

Du har ansvar för att lagar och regler följs och för att det finns en plan för egenkontroller. Solna stad kommer att utföra tillsyn av verksamheten.

Du har också ansvar för att anmäla förändringar i verksamheten och att anmäla ägarbyte.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad