• Guide

Offentlig lokal - anmälan

Du behöver göra en anmälan av offentlig lokal när du startar, tar över eller bygger om en skola, förskola eller peda­gogisk verk­samhet. Det gäller också för bassäng­bad. Gör anmälan minst sex veckor i förväg.

När behöver en offentlig lokal anmälas?

Anmälan av offentlig lokal ska göras för:

Innan du gör anmälan

Innan du gör anmälan behöver du känna till de lagar och regler som gäller för din verksamhet. Se Relaterad information längre ner på sidan.

Du kan behöva flera tillstånd Visa Dölj

Läs om att starta fristående förskola och pedagogisk omsorg i handledningen för att starta fristående skola eller pedagogisk omsorg.

Driver du ett spa kan du även behöva anmäla hygienisk behandling eller solarium.

Anmäl och bifoga dokument

Senast sex veckor innan du startar ska du göra en anmälan av offentlig lokal eller bassängbad. Om du har frågor om hur du ska göra anmälan kan du kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen via Solna stads kontaktcenter. Se kontakt­uppgifter nedan.

Använd den e-tjänst som anmälan gäller:

Tänk på det här när du anmäler Visa Dölj

En komplett anmälan går snabbare att handlägga. Var noga med följande:

  • Fyll i alla administrativa uppgifter.
  • Skriv vem som är kontaktperson hos er.
  • Bifoga de bilagor och information som krävs tillsammans med din anmälan.
  • Beskriv verksamheten eller föränd­ringen tydligt.
  • Se till att den som skriver under är behörig, exempelvis firma­tecknare eller VD.

När anmälan kommit in

När anmälan kommit in kontrollerar en handläggare att informationen är komplett. Du kan bli kontaktad om något saknas eller är oklart.

Hur bedöms anmälan? Visa Dölj

Lokalen kommer att bedömas utifrån de krav som lagar och regler ställer på verksamheten. 

Handläggningstid Visa Dölj

Gör anmälan minst sex veckor innan du startar eller genomför en förändring i verksamheten.

När anmälan blivit registrerad

Du har ansvar för att lagar och regler följs och för att det finns en plan för egenkontroller. Solna stad kommer att utföra tillsyn av verksamheten.

Du har också ansvar för att anmäla förändringar i verksamheten och att anmäla ägarbyte.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad