Klagomål och synpunkter

Har du synpunkter eller klagomål på ditt barns förskola eller skola? Här får du information om hur du ska gå tillväga för att få hjälp och stöd.

Vänd dig först till förskolan eller skolan

Om du själv eller ditt barn upplever svårigheter i förskola, grundskola eller gymnasieskola eller har andra synpunkter på verksamheten, är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med de ansvariga där. Om du har synpunkter på vad som händer i klassen eller gruppen i skolan/förskolan vänder du dig i första hand till lärare, pedagog eller annan berörd personal. I andra hand ska du vända dig till verksamhetens rektor.

Sedan till förvaltningen

Skulle du inte bli nöjd efter att du varit i kontakt med verksamheten, kan du lämna dina synpunkter till barn- och utbildningsförvaltningen. Du kan kontakta förvaltningen genom elektroniskt formulär för klagomål, ringa, skicka brev eller skicka dina synpunkter via e-post. Du kan vara anonym, men för att få svar behöver du fylla i dina kontaktuppgifter. Om du vill ha svar via e-post räcker det med din e-postadress.

Vad händer sen?

När du lämnat in klagomålet registreras det som en inkommen handling. Personal, ansvarig chef eller utredare på förvaltningen utreder ärendet och återkommer till dig med ett svar. Du får svar skriftligt eller muntligt.

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Skriftliga klagomål eller synpunkter Länk till annan webbplats. på webben
Postadress:
Stadshusgången 2, 171 86 Solna
Telefonnummer Kontaktcenter:
08-746 10 00

Har du barn i fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg?

Om du har synpunkter på verksamheten inom fristående förskola eller pedagogisk omsorg vänder du dig i första hand till berörd personal eller till huvudmannen. Om du fortfarande inte är nöjd med hanteringen av ditt klagomål kan du vända dig till barn- och utbildningsförvaltningen som har tillsynsansvar över Solna stads fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg.

Har du barn i fristående grundskola eller gymnasieskola?

Om du inte är nöjd med den fristående skola ditt barn går i, vänder du dig i första hand till lärare, pedagog eller annan ansvarig personal i skolan. I andra hand ska du vända dig till rektor. Om du fortfarande inte är nöjd med hantering av klagomål eller synpunkter vänder du dig till den fristående skolans huvudman.

Klagomål på inomhusmiljö eller hygien

För klagomål på inomhusmiljö och hygien i förskola och skola ska du i enlighet med ovan i första hand vända dig till den som bedriver verksamheten. Om du däremot inte är nöjd med den hjälp du får, eller om de åtgärder som genomförs inte är tillräckliga, kan du vända dig till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning med en anmälan om olägenhet i offentlig lokal. Du gör anmälan via e-tjänsten för anmälan om olägenhet i offentlig lokal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad