Bostad med särskild service för vuxna

För dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning finns
bostäder i olika former. De vanligaste bostadsformerna är gruppbostad och servicebostad.

Bostad med särskild service för vuxna är en boendeform för personer som inte klarar av ett eget boende med stödinsatser utan som behöver ha personal tillgänglig dygnet runt. Det finns grupp- och servicebostäder. Vilken bostadsform som är aktuell för dig utgår från vilket stödbehov du har och beslutas av din LSS-handläggare.

Serviceboende

Serviceboende är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och en fast personalgrupp. I en servicebostad kan det bo fler personer än i en gruppbostad men det ska fortfarande vara en liten grupp. Lägenheterna kan ligga på varierande gångavstånd från servicelägenheten, där personalen utgår ifrån. Stöd erbjuds dygnet runt utifrån den enskildes behov.

Du hittar servicebostäderna här

Gruppbostad

Gruppbostad är bostad med gemensamhetsutrymmen och där service och vård kan ges alla tider på dygnet. Denna boendeform passar personer som har en funktionsnedsättning som medför omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. På gruppbostaden finns det tillgång till personal hela dygnet.

Du hittar gruppbostäderna här

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad