Stöd för äldre

I Solna stad finns olika stöd för äldre.

Du kan få hemtjänst, dagverksamhet eller plats på vård- och omsorgsboende.

Hemtjänst är städning, matlagning, dusch, hjälp att ta på kläder
och att handla till exempel.

Det kan också vara att få trygghetslarm.

Dagverksamhet kan vara olika aktiviteter för att träna kroppen
eller för att träffa andra människor
till exempel.

Du behöver söka om att få stöd.

Stadens biståndshandläggare bestämmer
om du kan få stöd
på det sätt som står i Socialtjänstlagen.

Här finns information om
att söka stöd för dig som är äldre.

Så här söker du om stöd

Möte med biståndshandläggare

Beslut om stöd

Du får välja vem som ska ge dig stöd

Kostnad för olika stöd

Boende för äldre

Fixarservice och hembesök

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad