• Guide

Torghandel - ansökan

På den här sidan får du infor­mation om hur du ansöker om fast eller tillfällig plats för försäljning (torghandel). I de flesta fall behövs tillstånd från både Polisen och Solna stad. Ansök två månader i förväg.

När behövs tillstånd för torghandel?

All försäljning på gator och torg i Solna kräver tillstånd från Polisen. Läs mer och ansök på Polisens webbplats: www.polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undantag Visa Dölj

  • Om du bara vill hyra en torgplats och inte behöver el, plats för av- och pålastning eller liknande räcker det att kontakta Solna stad via kontakt­funktionen "Skriv till oss" längst ned på den här sidan. Beskriv din verksamhet och dina önskemål så tydligt du kan.
  • Om du vill ha tillstånd för försäljning av mat eller liknande utanför Friends Arena när det är evenemang ska du ansöka till Polisen. Försäljningsplatserna lottas ut och tillståndet gäller enbart i samband med evenemang. Utlottning sker varje kvartal.

Innan du ansöker

Innan du ansöker behöver du känna till de regler och villkor som gäller.

Ansök och bifoga dokument

Ansök om tillstånd att använda offentlig plats hos Polisen.

E-tjänst och blanketter Visa Dölj

E-tjänst och ansöknings­blankett finns på Polisens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polisen tar ut en avgift för att hantera ansökan.

När ansökan kommit in

Polisen går igenom din ansökan och skickar den till Solna stad och andra - exempelvis fastighets­ägare och räddnings­tjänst - för utlåtande. När polisen har fått in alla yttranden utfärdas ett tillståndsbevis.

Handlägg­ningstid Visa Dölj

  • Polisens handläggning tar 1–6 veckor
  • Stadens granskning tar 1–2 veckor

Ansök gärna två månader i förväg.

När du fått tillstånd

När du fått tillstånds­beviset gäller upplåtelsen och alla villkor som hör till den.

Betala hyra till staden Visa Dölj

När du har ingått avtal om hyra av torgplats ska du betala hyra till staden. Läs om Solna stads taxor och avgifter i det här dokumentet: Solna stads taxor Pdf, 207 kB, öppnas i nytt fönster.

Ditt ansvar Visa Dölj

Du har ansvar för att verksam­heten bedrivs i enlighet med det tillstånd du fått och att stads­miljön påverkas så lite som möjligt.

Återkallelse

Om platsen inte ska användas under hela eller delar av den tid du fått tillstånd för, ska du återkalla polistillståndet.

  • Skicka tillbaka tillstånds­beviset till polismyndigheten med en notering om att du vill återkalla tillståndet. Den som fått till­ståndet (tillståndshavaren) ska datera och skriva under återkallelsen.
  • Via epost: registrator.stockholm@polisen.se
  • Via brev: Polismyndigheten, Rättsavdelningen, Förvaltningsrätt 3, 106 75 Stockholm
  • Telefon: 114 14

Avetablering

När du avslutar ditt tillstånd har du ansvar för att återställa marken i det skick den var som innan du hyrde marken.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad