De kan vinna Solna stadsmiljöpris 2024

De tre nominerade till Solna stadsmiljöpris 2024 är parkeringshuset Bikupan vid Signalbron, stadsradhusen i Totalisatorn i Ulriksdal och kvarteret Poolen i Ritorp med simhall och kontor. Vinnaren presenteras den 21 maj.

På byggnadsnämnden den 27 mars presenterades tre nominerade till Solna stadsmiljöpris 2024. Vinnaren avslöjas i samband med prisutdelningen på Frukostbrickan den 21 maj. Frukostbrickan är ett återkommande arrangemang av Solna stad för det lokala näringslivet.

De nominerade är:

Parkeringshuset Bikupan vid Signalbron

Parkeringshuset kupan i förgrunden mot klarblå himmel. 

Adress: Gustav III:s Boulevard 173B
Byggaktör: Fabege
Arkitekt: Archus Arkitektur

Motivering: Det cylinderformade parkeringshuset i tio våningar har plats för cirka 530 bilar. Hälften av platserna har elbilsladdare från start, huset är dock förberett för samtliga platser. Dessutom finns cykelgarage och biltvätt. På taket finns solpaneler. Huset har en fasad med över 2 000 hexagoner.
Bikupan har placerats innanför den befintliga rampen till Signalbron och är ett svårslaget exempel på effektivt markutnyttjande, med höga ambitioner för arkitektur och miljömässig hållbarhet.

Stadsradhus i kvarteret Totalisatorn, Ulriksdal

Stadsradhus i kvarteret Totalisatorn, Ulriksdal

Adress: Stratosgatan, Feroxgatan, Cronhielms allé
Byggaktör: Peab
Arkitekt: Forum arkitekter

Motivering: I kvarteret Totalisatorn och kvarteret Jockeyn har 23 nya stadsradhus adderats till den framväxande stadsdelen Ulriksdal.
Radhusen varierar i två till tre våningar. Husen är putsade i tre olika grå-vita kulörer. Tomtmarkens möte med trottoarerna är tydligt markerat med låga murar. Stadsradhusen smälter väl in i området och bidrar med stora markbostäder för familjer i ett attraktivt läge nära kommunikationer och natur.

Kvarteret Poolen, Ritorp

Kvarteret Poolen, Ritorp, huset mot blå himmel. 

Adress: Sportgatan 5, Gustav III:s Boulevard 130
Byggaktör: Fabege Poolen AB, Solna stad.
Arkitekt: Strategisk arkitektur, AIX arkitekter.

Motivering: Genom tredimensionell fastighetsbildning har Solnas nya simhall lokaliserats i samma byggnad som ett kontorshus. Detta pionjärprojekt har visat nya sätt att samverka mot ett gemensamt mål. Arkitekturen håller en mycket hög kvalitet, där tegel och rundade former håller ihop volymen. Kvarteret Poolen kopplar på ett urbant sätt till staden. Simhallen bryter fram i stora glaspartier som öppnar upp mot omgivningen. Bottenvåningen har även skyltfönster och entréer. En integrerad trappa kopplar via en spång till Signalbron.

Om stadsmiljöpriset

Solna stadsmiljöpris delas årligen ut av byggnadsnämnden för en byggnad, anläggning eller annan åtgärd i Solna som på ett bestående sätt förskönat stadsbilden. Priset har delats ut sedan 1998. Vinnare av Solna stadsmiljöpris 2023 blev kvarteret Bellona som ligger i Vasalund nära Frösundaleden.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad