Bergshamraskolans högstadium får en akademisk profil

Bergshamraskolans högstadium får en akademisk inriktning med tydlig koppling till matematik och naturvetenskap. Det beslutade skolnämnden i Solna stad. Kommunstyrelsen har även beslutat att renovera delar av Bergshamraskolan inför återöppnandet av högstadiet som sker till hösten 2025.

I februari beslutade skolnämnden att Bergshamraskolans högstadium ska öppna igen nästa höst. Samtidigt fick barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att skapa en plan för skolans inriktning.

– Bergshamraskolans högstadium ska präglas av kunskap, trygghet och bra förutsättningar för fortsatt lärande. Nu har vi beslutat om en inriktning för högstadiet som är i linje med våra ambitioner om en kunskapsskola i framkant, säger Eva Eriksson, skolnämndens ordförande.

Akademisk profil för skolans högstadium

Under våren har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört dialoger och enkätundersökningar med elever, vårdnadshavare och andra intressenter i Bergshamra. Förvaltningen har kunnat fastställa flera faktorer som elever, vårdnadshavare och andra intressenter upplever som viktiga. Skolnämnden har därför beslutat om följande inriktning för Bergshamraskolans högstadium:

  • En tydlig akademisk profil genom ett nära samarbete med närliggande universitet och högskolor.
  • Möjlighet för skolans elever att utanför timplanebundna lektioner kunna fördjupa sig i ämnen med tydlig koppling till akademin, såsom matematik, naturvetenskap samt idrott och hälsa.
  • Ett nära samarbete med det lokala föreningslivet för att möjliggöra fritidsaktiviteter i anslutning till skoldagen.

Renovering av lokaler

På kommunstyrelsens sammanträde den 15 april beslutades att Bergshamraskolans lokaler för högstadiet ska totalrenoveras inför hösten 2025. Det är samma lokaler som tidigare hade högstadieverksamhet. Renoveringen innefattar främst byggnadens tekniska utrustning, inklusive stammar, som bedöms ha uppnått sin tekniska livslängd. Samtidigt ska funktionella, attraktiva och moderna lärmiljöer skapas.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad