Ny avfallstaxa 2024 – sortera matavfall blir obligatoriskt

Från den 1 januari 2024 blir kostnaden för avfallshantering i Solna högre. Det beror på två lagändringar som påverkar avfallshanteringen; Solna stad inför obligatorisk matavfallssortering och tar över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar från producenterna. Kostnaden för insamling och behandling av avfall har också ökat.

Hand stoppar ner morotsskal i brun matavfallspåse

Foto: Casper Hedberg.

Sortera matavfall blir obligatoriskt

Då matavfallssortering blir obligatoriskt finns nu bara möjlighet att välja ett sorterat abonnemang.

 • För boende i lägenhet i ett flerbostadshus som redan innan årsskiftet sorterade matavfall innebär den nya taxan en ökning med cirka 35 kr per månad.
 • De fastighetsägare som inte sorterat sitt matavfall innan årsskiftet kommer att få en ökning på cirka 43 kr per hushåll och månad*.

* Priserna är inklusive moms och baseras på 2 st 660 L kärl för restavfall med tömning 52ggr/år samt 2 st 140 L matavfallskärl med tömning 52 ggr/år.

Minskade transporter

Förändringen av avfallstaxan syftar även till att minska mängden transporter och främja en god arbetsmiljö för insamlingspersonalen. Matavfallet som sorteras ut och separeras från restavfallet kommer att kunna omvandlas till biogas och biogödsel i en anläggning i Upplands-Bro.

Lägst kostnad för avfallshantering får de fastigheter som genererar lite avfall och har tillräckligt med egna utrymmen för lagring och sortering. Fastigheter som inte har möjlighet att sortera matavfall efter årsskiftet behöver ansöka om dispens hos tillsynsmyndigheten hos Solna stad.

Vad blir avgiften i kronor?

Avfallstaxan är precis som tidigare delad i en grundavgift per hushåll och en rörlig kostnad kopplad till insamlingskostnaden.

Exempel:

 • För ett hushåll i lägenhet som redan idag sorterar matavfall innebär den nya taxan en snitthöjning med cirka 35 kronor per månad.
 • För en förening som idag inte sorterar matavfall blir höjningen ungefär 43 kronor per månad.
 • För en villa som idag sorterar matavfall blir höjningen 29 kronor per månad. Motsvarande abonnemang för en villa som idag inte sorterar matavfall blir 51 kronor per månad.

Varför höjer staden avfallstaxan?

De nya reglerna som träder i kraft vid årsskiftet innebär merkostnader för Solna stads avfallshantering. Avfallstaxan ska täcka kostnaderna för insamling och behandling av det kommunala avfallet.

 • Solna stad kommer att få ökade kostnader för insamling av förpackningar, framför allt från återvinningsstationerna. Matavfallssorteringen innebär också vissa extra kostnader i början, till exempel för nya avfallskärl och sorteringsbehållare.
 • Den allmänna prisökningen i samhället påverkar också kostnaden för avfallshanteringen. De entreprenörer som samlar in avfallet har rätt till indexjustering för de ökade kostnaderna.
 • Behandlingsavgifterna för avfall kommer att öka nästa år, bland annat på grund av ökade kostnader för förbränning av avfall och bränslekostnader.

Från och med när gäller de nya avgifterna?

Höjningen gäller från och med 1 januari 2024.

Från och med vilken faktura?

 • För flerbostadshus/lägenheter och verksamheter sker fakturering per månad i förskott. Faktura med nya avgiften skickas ut i början av januari.
 • Villor faktureras kvartalsvis. Faktura med nya avgiften skickas ut i februari och gäller då för perioden januari-mars.

Vem beslutar om avgifterna?

Höjningen av avfallstaxan beslutades av Solnas kommunfullmäktige den 27 november 2023.

Har du frågor om avfallstaxan?

 • För frågor om ditt abonnemang, ring stadens kundtjänst hos PreZero,
  telefon: 08-519 33 004.
 • För frågor om taxans uppbyggnad, ring Kontaktcenter: 08-746 10 00.


Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad