Teater

Teater stimulerar dig till konstnärligt skapande. Du får möjlighet att upptäcka glädjen i att, tillsammans med andra, berätta historier från en scen.

För att utveckla fantasi och kommunikationsförmåga använder vi dramaövningar och olika improvisationstekniker. Teatergruppens arbete leder fram till en mindre eller större teaterföreställning.

Teaterlek 4-6 år

Vi hittar på egna rollfigurer och utformar tillsammans en liten pjäs som spelas upp direkt vid varje tillfälle. Genom dramalekar stimuleras barnens fantasi och de blir medvetna om sig själva och andra.

Teater från 7 år och uppåt

Teatereleverna delas in i olika åldersgrupper, gruppen är sedan med och påverkar innehållet i undervisningen genom improvisationer och pjäsmaterial.

De yngre eleverna utformar en liten pjäs tillsammans som teaterläraren sammanfattar i ett enklare manus. Eleverna har stor frihet i val av rollfigurer och att påverka handlingen i pjäsen.

De äldre eleverna skapar tillsammans en teaterföreställning med utgångspunkt från improvisationer, litteratur, film eller färdigt pjäsmaterial.

Filmskådespeleri från 9 år

Vi gör improvisationer, övningar och tränar på att skådespela inför kameran. Att vara skådespelare på film är annorlunda än att stå på en scen. På slutet av terminen så kommer vi att spela in en film där ni är skådespelarna och elever från filmkursen spelar in. Den kommer att spelas in en fredag kväll och en lördag. Sedan kommer vi också att titta på filmen.

Teater/Musikal från 9 år

Med utgångspunkt från egna rollfigurer, improvisationer, sång- och rörelseövningar skapar vi en föreställning.

Teaterlinje från 12 år

Det här är kursen för dig som brinner för teater och teaterns alla olika delar. Vi arbetar från idé till färdig föreställning och kursen har utökad undervisningstid. Genom dramaövningar fördjupar vi förmågan att iaktta, samarbeta, samspela och improvisera. Under kursens gång fördjupar vi oss i smink, kostym, rekvisita och scenisk gestaltning och avslutar med en föreställning för publik.

KURSKATALOGENlänk till annan webbplats

TIPS!
Du kan också gå en kurs i Musikal - en mix av dans, sång och teater.


Kontakta oss

Senast uppdaterad