För dig med funktionsnedsättning

Vår utgångspunkt är att våra kurser skall vara inkluderande för ALLA barn och ungdomar oavsett funktionsvariationer. Vi anpassar kurserna utifrån dina förutsättningar och behov så långt som möjligt. Om det inte skulle vara möjligt hjälper vi till att finna en passande lösning.

Om du som har en funktionsnedsättning är osäker på vilken kurs som skulle kunna passa dig kan du och din familj kontakta oss på kulturskolan som gärna hjälper till att hitta rätt kurs för just dig. 

Kontakta oss

Senast uppdaterad