Bild och form

Utveckla bildspråk, tankar, känslor och fantasi genom eget skapande. Kom och skapa tillsammans med oss!

Det är spännande att utforska och vara kreativ tillsammans med andra. Vi skapar, undersöker och tolkar olika typer av bilder - allt för att nå bortom bildschablonernas begränsning. Målet är att varje elev ska få inspiration men också nya kunskaper för att kunna utveckla sitt personliga bildspråk.

Bildmix 5-7 år

Här får eleverna prova på olika material och tekniker på ett lekfullt och undersökande sätt. De får bekanta sig med grunderna i färg och form. Vi tittar på många olika sorters bilder och konstverk och pratar om vad vi ser och vad vi upplever. Vi låter fantasin flöda i roliga bild- och formlekar tillsammans!

Bild & Form från 8 år och uppåt

Här får eleverna skapa i olika material och tekniker: måla, teckna, forma i lera, fotografera, bygga tredimensionella saker, animera mm.

Varje termin hålls samman av ett tema och uppgifterna börjar ofta i en betraktelse av bilder eller annat konstverk som inspirerar till egna idéer. Det blir många diskussioner om bilder och varför vi upplever dem som vi gör. Kreativitet och skaparlust är i fokus!

De yngre eleverna får uppgifter som inspirerar fantasi och kreativitet inom terminens tema. Gruppen är med och påverkar innehållet i undervisningen.

De äldre eleverna har möjlighet att jobba mer självständigt och problemlösande och vi uppmuntrar dem till att själva analysera det de har skapat för att på så sätt utvecklas i sitt bildskapande. Eleverna är med och påverkar innehållet i undervisningen.

Konstlinje, från 12 år

Det här är kursen för dig som brinner för bild och skapande. Vi arbetar som på en konstskola och kursen har utökad undervisningstid. Vi går igenom och fördjupar oss i teckning, målning, grafik och skulptur. Du arbetar både självständigt och med lärarledda övningar och får prova mer avancerat konstnärsmaterial. Vi lär oss att iaktta och uttrycka det vi ser och även det vi fantiserar om.

Terminen avslutas med en utställning.


 

Text

Kontakta oss

Senast uppdaterad