Media

Idag fotograferar och filmar de flesta av oss då och då. Visst är det fantastiskt att kunna fånga så mycket, både bild, ljud och rörelse och sedan sprida till andra!

Det är spännande att utforska och vara kreativ tillsammans med andra. Vi provar, lär, undersöker och granskar olika typer av digitalt berättande. Målet är att varje elev ska få inspiration men också nya kunskaper för att kommunicera med andra.

Animation från 8 år

Här får eleverna skapa filmmagi som det är när man gör animation. Vi skapar figurer och miljöer med både papper och lera. Du får lära dig att animera med Ipads och sedan lägga på ljudeffekter, prat och musik. Vi prövar oss fram på ett lekfullt och undersökande sätt och utgår från egna ideér eller bestämda teman. I den animerade filmen kan vad som helst få liv och här låter vi fantasin flöda, så missa inte detta!

Film 10-13 år

I den här kursen får eleverna lära sig hur man berättar med film på ett lekfullt och roligt sätt. Eleverna får lära sig hur man använder olika bildvinklar, filmens dramaturgi och hur man gör sin film så spännande som möjligt. Utifrån egna idéer eller olika teman ritar vi bildmanus, filmar, redigerar och lägger på ljud, musik och text. Filmarbete är ett teamwork och här får du testa att både vara framför och bakom kameran. Du får också prova green screen och trickfilmning. Vi filmar med Ipads och kameror och redigerar med program både på iPads och dator.

Filmlinje ca från 14 år och uppåt

När du har övat på grunderna i filmskapande och de olika roller som finns i ett filmteam, så går vi in mer på djupet hur man berättar med film. Vi använder mer avancerad program. Du får också lära dig mer om de olika rollerna i ett filmteam och testa på att vara ljudtekniker, fotograf, regissör eller skådespelare. Vi utgår från egna ideér eller bestämda teman och gör både kortare och längre filmövningar i olika genrer. Vi kan visa upp våra filmer på en utställning tillsammans med bildelevernas terminsutställning.

Foto från 12år

Lär dig att fotografera! I den här kursen kommer vi att titta närmare på hur man berättar med bild. Du kommer att lära dig kamerateknik, vad man kan tänka på när man tar en bild och hur man kan redigera sin bild i efterhand. Vi jobbar med givna uppgifter och egna idéer och du får prova på att stå både framför och bakom kameran. Vi fotar med Ipads, din egen mobil och med mer professionella stillbildskameror. Missa inte detta!


KURSKATALOGEN Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Senast uppdaterad