Musikal

Musikal är en mix av sång,dans och teater. Vi övar på sånger och danser så kallade koreografier, som vi sedan sätter ihop till ett musikalnummer. Det kan vara nummer från kända musikaler eller nyskrivna texter och danser.

Du får sjunga ensemblesång, gestalta sångtexter och öva mikrofonteknik. Du får träna danser men även smidighet, styrka och koordination. Läsåret avslutas med en större eller mindre föreställning.

Musikal från 7 år och uppåt

För de yngre eleverna tränar vi på att sätta samman dans och sång till olika musikalnummer. Vi övar också på att hitta olika karaktärer och att våga uttrycka sig i känslor/ texter. I slutet av varje läsår har vi uppvisning.

För de äldre eleverna fördjupas arbetet med sång, text och rörelse och eleverna får möjlighet att utveckla sin repertoar. Att kunna uttrycka känslor och stämningar med kroppen och rösten är en skön känsla. Vi avslutar läsåret med en föreställning.

Musikallinjen från ca 12 år

Detta är kursen för dig som vill satsa på att utveckla dina artistiska talanger. På musikallinjen arbetar du koncentrerat med sång,dans och teater. Kursen har utökad undervisningtid. Stor tyngd läggs på scenisk gestaltning och du får möjlighet att utveckla ditt personliga uttryck. Läsåret avslutas med en föreställning.

KURSKATALOGEN Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Senast uppdaterad