Musikal

Musikal är en mix av dans och musik. Vi övar på sånger och danser så kallade koreografier, som vi sedan sätter ihop till ett musikalnummer. Det kan vara nummer från kända musikaler eller nyskrivna texter och danser.

Du får sjunga ensemblesång, gestalta sångtexter och öva mikrofonteknik. Du får träna danser men även smidighet, styrka och koordination. Grunden i scenisk gestaltning ingår som en del av kursen. Läsåret avslutas med en större eller mindre föreställning. Du har dessutom möjlighet att fördjupa dig i något av ämnena/delarna genom olika workshops.

Musikal från 7 år

Här får du träning inom både sång, dans, improvisation och teater på ett lekfullt sätt. Under terminen sätter vi ihop detta till nummer där du får sjunga, dansa och uttrycka dig sceniskt. Vi avslutar terminen med ett uppträdande där alla estetiska uttryck finns med.

Musikal från 9 år och uppåt

Du får möjlighet att fortsätta utvecklas inom sång, dans, improvisation och scenisk gestaltning samt prova att gestalta olika karaktärer.

För de yngre eleverna tränar vi på att sätta samman dans och sång till olika musikalnummer. Vi övar också på att hitta olika karaktärer och att våga uttrycka sig i känslor/ texter. I slutet av varje läsår sätter vi upp en liten musikal där alla estetiska uttryck finns med.

För de äldre eleverna fördjupas arbetet med sång, text och rörelse och eleverna får möjlighet att utveckla sin repertoar. Att kunna uttrycka känslor och stämningar med kroppen och rösten är en skön känsla. Vi avslutar läsåret med en musikalföreställning.

Musikallinjen från ca 14 år

Detta är kursen för dig som vill satsa på att utveckla dina artistiska talanger. På musikallinjen arbetar du koncentrerat med sång, teater och dans. Kursen har utökad undervisningtid. Stor tyngd läggs på scenisk gestaltning och du får möjlighet att utveckla ditt personliga uttryck. Läsåret avslutas med en musikalföreställning.

KURSKATALOGEN Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Senast uppdaterad