Solna satsar på klimatanpassning

Vy över Solna och Arenastaden

Kartläggningen görs för att hitta områden där det finns risk för hälsoskadlig värme och där det behövs förebyggande åtgärder. Riskgrupper som är särskilt värmekänsliga, är i fokus.

Klimatförändringarna innebär bland annat en ökad risk för värmeböljor. Därför satsar Solna stad på förebyggande åtgärder och anpassning i möjliga riskområden.

Under 2022 genomfördes en skyfallsanalys och nu har hela Solna även analyserats utifrån riskerna vid värmeböljor, i en värmekartläggning.

– Kartläggningen hjälper oss att se var i staden det riskerar att bli för varmt, så att vi kan anpassa och förebygga för framtiden. Vi har fokus på riskgrupper som förskolebarn och äldre, som ofta är mer känsliga för värme, säger Sofia Widforss Poignant, miljöstrateg i Solna.

Kartläggningen kommer att underlätta klimatanpassningen av staden. En utmaning med att bygga och utveckla i stadsmiljö, med många asfalterade och hårda ytor, är att hitta lösningar för att inte stänga inne värmen. Här fyller urban grönska och skuggiga platser många viktiga funktioner.

– Vi kan till exempel behöva plantera fler träd längs en asfalterad gata, bygga solskydd och växtväggar på en förskolegård eller byta från svarta till gröna tak, där växter absorberar en del av värmen, säger Sofia Widforss Poignant.

Grönska sänker temperaturen

Mörka tak drar till sig värme och höga byggnader stänger in värmen mellan husen i ett område, även över natten. Träd, grönområden och vattendrag har däremot en avkylande effekt i områden där det riskerar att bildas så kallade värmeöar.

– Fler gröna områden i vår stadsmiljö är inte bara trevligt för ögat utan helt nödvändigt för folkhälsan, eftersom träd och växter också tar hand om en del av värmen, ger oss skugga och minskar effekterna från skyfall. Det är en viktig pusselbit i vår beredskap kring konsekvenserna av klimatförändringar, säger Sofia Widforss Poignant.

Vad är en värmekartläggning?

Kartläggningen görs för att hitta områden där det finns risk för hälsoskadlig värme och där det behövs förebyggande åtgärder. Riskgrupper som är särskilt värmekänsliga, är i fokus.

Kartläggningen baseras bland annat på riktvärden från Folkhälsomyndigheten. I ett rutnät som delar in Solna stad i områden om 400x400 meter analyseras staden. Dessutom används data från Länsstyrelsen. De områden som identifieras som värmeöar undersöks även utifrån hur de exponeras för sol.

Förebygger översvämningar

Under 2022 tog Solna stad även fram en skyfallsanalys som fokuserar på att identifiera områden där det kan finnas risk för översvämning och hur det kan undvikas genom olika åtgärder, som hantering av dagvatten.

Läs hur staden förebygger för skyfall.

Mer information om Solnas strategiska klimatanpassningsarbete kommer på webbplatsen under året.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad