Arbete för natur och kultur på Tivolihalvön

Solna stad har löpande arbetat med olika insatser för att värna om natur och kultur på Tivolihalvön i Bergshamra. Nu fortsätter arbetet med att göra området till en trivsam plats för djur, växter och besökare.

Nu är det lättare att promenera till Kraus grav.

Solna stad har arbetat med olika natur- och kulturvårdande insatser på Tivolihalvön i Bergshamra sedan 2018. Då ingick Solna stad ett avtal med Länsstyrelsen, som medfinansierar arbetet med medel ur Kungliga nationalstadsparkens utvecklingsfond.

Tidigare arbeten

Sedan projektstart 2018 har flera åtgärder genomförts. Bland annat har stora delar av halvön röjts på sly och gallrats för att förbättra både framkomlighet och utsikten mot Brunnsviken. Döda träd har rensats bort och flertalet ekar på ön har friställts. Friställning innebär att träden får en öppnare yta runt omkring sig. Det ger mer solljus och värme, vilket förbättrar livsmiljön för träden och insekter som bor i träden. Framkomligheten vid Kraus grav har förbättrats genom en ny trätrappa och en utjämnad gångväg.

I ett separat projekt, också det enligt avtal med Länsstyrelsen, utvecklade Solna stad ett våtmarksområde vid en tidigare fårhage på Tivolihalvön. Våtmarker är viktiga för den biologiska mångfalden och utgör också ett nytt besöksmål i området. Arbetet med våtmarken slutfördes sommaren 2020.

Trivsamma och kulturhistoriska besöksplatser

Slyröjt vid Caudiers odlingar. Nu ska den kulturhistoriska platsen framhävas ytterligare.

Inför 2024 och 2025 arbetar Solna stad med att genomföra ytterligare arbeten på Tivolihalvön. Bland annat ska en grillplats färdigställas i ett av de gamla luftvärnen. Cadiers odlingar, en gammal trädgårdsanläggning som tillhörde krögaren Jean-François Régis Cadier, ska framhävas som kulturhistorisk plats och få en tydligare profil i området. Platsen vid Tivolibryggan ska rustas upp och göras till en mer trivsam plats för besökare.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad