Pop up-café för äldre ungdomar i Bagartorp

För att äldre ungdomar i Bagartorp ska erbjudas en meningsfull fritid kommer Solna stad öppna ett Pop up-café i den gamla fritidsgården i Bagartorps centrum. Pop up-cafét väntas öppna i närtid.

Målet är att cafét kan ha öppet två kvällar i veckan fram till sommaren och målgruppen är ungdomar i gymnasieåldern.

- Det finns ett stort behov av mötesplatser för äldre ungdomar i Bagartorp. Nu går vi från ord till handling genom detta första steg, som kommer att byggas på allt eftersom utvecklingen av Bagartorp fortsätter. Det säger Sandra Lindström, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

På längre sikt pågår ett arbete att se vilka aktiviteter staden kan erbjuda under sommaren och under nästkommande vinter när Bagartorps centrum rustas upp och den tillfälliga pop up-lokalen avvecklas.

Stadens mål är att inom det nybyggnadsprojekt som ska byggas i Bagartorps centrum, kunna inrymma en ny permanent mötesplats för äldre ungdomar. Parallellt med detta fortsätter arbetet ihop med civilsamhälle och föreningsliv att skapa fler aktiviteter och sysselsättning för unga i Bagartorp.

Spontanfotboll med AIK Fotboll

I höstas inleddes ett samarbete med AIK Fotboll om spontanfotboll i Ulriksdalshallen. Nu arbetar staden vidare med att skapa en mötesplats för de äldre ungdomarna som inte hör till den befintliga fritidsgårdens målgrupp.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad