Samverkansöverens­kommelse mellan Solna, Sundbyberg och Polisen

En ny samverkansöverenskommelse mellan Solna stad, Sundbybergs stad och Polisen har tecknats för att stärka det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Detta eftersom vi gemensamt i Solna och Sundbyberg, som har liknande förutsättningar samt delar lokalpolisområde, tror på större effekt genom samverkan.

Målsättningarna med överenskommelsen är att tryggheten hos de som bor, vistas eller verkar i Solna och Sundbyberg ska öka, att den faktiska brottsligheten ska minska samt att benägenheten att polisanmäla brott ska vara hög i de båda kommunerna.

– Otrygghet och kriminalitet stannar inte vid kommungränser och det innebär att ett effektivt trygghetsskapande arbete måste ske i samverkan mellan kommuner och polisen. Därför är jag glad över att den här överenskommelsen görs mellan oss tre parter, säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.

– Det är viktigt att vi fortsätter att kraftsamla och samverka med andra aktörer för att arbeta trygghetsskapande och förebyggande för våra medborgare över kommungränserna. För att lyckas i det brottsförebyggande arbetet är samverkansöverenskommelsen med Solna stad och Polisen en viktig pusselbit, säger Peter Schilling, kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg.

Solna stad, Polismyndigheten, region Stockholm och Polisområde Nord tecknade 2016 en avsiktsförklaring om samverkan i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i lokalsamhället. Den samverkansöverenskommelse som sedan tecknades löpte på två år, varefter det tecknades en ny. Inför årets nytecknande av samverkansöverenskommelse har det skett ett samarbete mellan Solna stad, Sundbybergs stad och lokalpolisen.

Samverkansöverenskommelsen löper från och med 2023-12-15 till och med 2026-12-31.

Kontakta oss

Senast uppdaterad