Överjärva gård blir ett friluftsmuseum

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att Överjärva gård ska utvecklas till ett friluftsmuseum. Beslutet innebär ett helhetsperspektiv på gårdens byggnader och utemiljö samt en ny organisation som kommer att ledas av en museichef.

En solig höstdag på Överjärva gård, med får i förgrunden.

Kultur- och fritidsnämnden fick tidigare i år uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett program för Överjärva gårds utveckling till ett friluftsmuseum. Nu har nämnden tagit fram ett programarbete för utvecklingen. Där redogör man bland annat för friluftsmuseets verksamhet, vad byggnaderna på gården ska användas till och vad som behöver utredas för att detta ska kunna genomföras.

– Efter många år av ovisshet känns det skönt att säkra framtiden för Överjärva gård. Här ska både barn och vuxna kunna resa tillbaka i tiden för att se och lära sig om livet på gården för 200 år sedan. Det säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.

Gården som friluftsmuseum

Som friluftsmuseum blir Överjärva gård ett öppet och levande besöksmål och lärmiljö året runt. Samspelet mellan historia, människan och naturen ska stå i centrum och ge kunskaper och upplevelser till alla besökare. Gården ska ha lekmiljöer och utställningar som levandegör den tid då statare bodde och verkade på gården. Friluftsmuseet ska arrangera återkommande och öppna aktiviteter året runt, bland annat i form av lovaktiviteter för barnen, gårdsdagar, skördemarknad och traditionsenliga firanden och högtider. All verksamhet på gården ska bidra till att vårda och utveckla Igelbäckens naturreservat, för ett fortsatt rörligt friluftsliv och en biologisk mångfald.

Organisatoriskt ska friluftsmuseet drivas av Solna stad, som en egen enhet inom förvaltningen för arbetsmarknad, fritid och kultur. Förvaltningen ska tillsätta flera nya tjänster, så som en museichef, gårdstekniker och olika värdskap i form av guider och museipedagoger.

Helhetsperspektiv på gården

I samband med utvecklingen av Överjärva gård har Solna stad tidigare bestämt att ladugården ska anpassas för en 4H-gård. Nu presenteras ett samlat behovsunderlag utifrån friluftsmuseets helhetsperspektiv på gårdens byggnader och utemiljö.

– Överjärva gård är en plats vars byggnader, ängar, betesmark och naturskog har en rik och spännande kulturhistoria som vi nu ska värna och levandegöra med helhetsupplevelser för alla besökare. Det säger Sandra Lindström, kultur- och fritidsnämndens ordförande i Solna stad.

Ladugården

Ska inrymma en 4H-gård med djur som hästar, kaniner, höns och grisar. En separat del av byggnaden ska anpassas för en kulturhistorisk lek- och lärmiljö samt för säsongsaktiviteter såsom marknader och utställningar. Förslaget omfattar ytterligare ytor utomhus som ska anpassas för besöksinformation samt som lek- och picknickområde.

Gula villan

Anpassas för ett trädgårdscafé och lanthandel. Grusgångar, gräsytor och planteringar mellan Vinterträdgården, Gula villan och Vita villan ska återställas och anpassas för trädgårdsservering. Vinterträdgårdens dörröppning och trappa ska återställas och ansluta till trädgårdsserveringen.

Utemiljöer

Inför att gården ska bli ett friluftsmuseum ska Solna stad utreda viktiga flöden både inom och i anslutning till besöksområdet som bland annat gång- och cykelvägar, avfallshantering, entréer och ytor för cykel- och bilparkering.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad