Resultat av trygghetsmätning

Under våren gjorde Polisen tillsammans med kommunerna i Stockholmsregionen en trygghetsmätning.

26 procent av Solnaborna i undersökningen uppger att de känner sig otrygga om de går ut kvällstid. Mest otrygga uppger de som bor i Hagalund och de som bor i Bagartorp att de känner sig. Kvinnor är också mer otrygga än män och yngre personer mellan 16 – 19 år mer otrygga än genomsnittet. Enkäten skickades ut till cirka 2800 Solnabor varav 45 procent svarade.

– Solna ska vara en stad där alla känner sig trygga även kvällstid och oavsett ålder. Vi fortsätter att förstärka vårt arbete och kommer under hösten att genomföra flera konkreta åtgärder för att förbättra tryggheten omedelbart. Vårt utökade samarbete med Polisen är särskilt viktigt och vår samverkan med andra aktörer för att öka tryggheten i staden, säger Alessandra Wallman, biträdande stadsdirektör.

Solna stad har under det senaste året utökat sitt trygghetsskapande arbete. Väktarnärvaron har förstärkts i hela Solna och regelbundna avstämningar med stadens verksamheter genomförs. Staden ökar också sin närvaro ute i stadsdelarna genom fältassistenter. Staden fortsätter också att jobba med den offentliga miljön och att skapa attraktiva utemiljöer med aktiviteter där människor vill vara och mötas.

Arbetet med att få trygghetskameror på plats i Hagalund har också påbörjats. Samtidigt har samarbetet med organisationen Tryggare Sverige fördjupats. Staden får hjälp att göra en trygghetsanalys över hela Solna inklusive förslag på åtgärder. Även Platssamverkan i Hagalund fortsätter. Platssamverkan Hagalund är ett samarbete mellan Solna stad, Polisen, fastighetsägare i Hagalund och föreningslivet.

Trygghetsvandringar är viktiga i stadens arbete för ökad trygghet. En trygghetsvandring är en medborgardialog där du som Solnabor kan påverka utemiljön så att den blir tryggare. Den 11 oktober är det trygghetsvandring i Skytteholm och 24 oktober är det dags i Hagalund. Solna stad välkomnar alla Solnabor att delta.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad