Sosiaalipalvelulain (SoL) mukainen tukihakemus

Jos tarvitset esimerkiksi kotipalveluapua, turvahälytintä, päivätoimintaa, vuorotuspalvelua, asumistukea tai hoito- ja hoiva-asuntoa, voit hakea sosiaalipalvelulain mukaista apua. Apua kutsutaan tueksi, ja tuen tarkoituksena on auttaa sinua elämään mahdollisimman itsenäistä elämää.

Jotta sinulla olisi oikeus saada sosiaalipalvelulain mukaista tukea, sinulla on oltava sellaisia tarpeita, joista ei voida muutoin huolehtia. Tuen pitäisi helpottaa arkeasi. Jos joku läheisesti ottaa yhteyttä tukikäsittelijään ja kertoo sinun tarvitsevan tukea, otamme aina yhteyttä sinuun. Palveluiden hakeminen on aina vapaaehtoista, ja vain sinä tai edustajasi voitte hakea niitä.

Hakemuksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Tukikäsittelijä selvittää ja arvioi tarpeen sekä päättää avusta ja tuesta sosiaalipalvelulain perusteella.

Yksinkertaistettu hakemus

Jos olet yli 65-vuotias ja tarvitset apua, asia voidaan käsitellä yksinkertaistetulla menettelyllä. Tämä tarkoittaa, että kerrot avuntarpeestasi erityisellä yksinkertaistetun hakemisen lomakkeella Pdf, 211 kB, avautuu uuteen ikkunaan. ja valitset kotipalveluiden palveluntarjoajan.

Palvelu voi olla ostoksissa, siivouksessa, pyykinpesussa, apteekkiasioissa tai jätteiden lajittelussa tarjottavaa apua. Voit hakea yksinkertaistetun menettelyn kautta myös ruoka-annoksia tai ulkoilupalvelua. Jos haluat hakea laajempaa apua kuin mitä yksinkertaistetulla hakemuksella voi hakea, sinun on tehtävä perinteinen hakemus.

Perinteinen hakemus

Jos tarvitset päivittäin esimerkiksi hoitoapua, ota yhteyttä tukikäsittelijään, joka selvittää avuntarpeesi. Kyse voi olla ruoanlaittoa tai suihkussa tai WC:ssä käyntiä koskevasta avusta tai hoidosta. Täytät perinteisen hakemuslomakkeen tästä. Pdf, 90 kB, avautuu uuteen ikkunaan.

Tukikäsittelijän tapaaminen Visa Dölj

Kun olet lähettänyt hakemuslomakkeen, tukikäsittelijä ottaa sinuun yhteyttä, jotta voitte sopia tapaamisajan. Voit ottaa tapaamiseen mukaan esimerkiksi ystäväsi tai läheisesi.

Tukikäsittelijä saa keskustelun myötä kuvan tarpeistasi ja tilanteestasi ja voi tehdä päätöksensä tämän pohjalta.

Keskustelette tapaamisessa muun muassa näistä asioista:

  • miltä asuntosi ja lähiympäristösi vaikuttaa
  • fyysinen ja psyykkinen terveytesi
  • millaista arkea elät
  • miten selviydyt erilaisista asioista, kuten esimerkiksi pankkiasioista
  • millaisia kiinnostuksenkohteita sinulla on.

Haet tapaamisen yhteydessä suullisesti tai kirjallisesti sellaista tukea ja apua, jota tarvitset. Sinulla on oikeus hakea mitä haluat, mutta tukikäsittelijä päättää, millaista apua sinulle myönnetään.

Jos tarvitset apua vanhustenhoitoa koskevan hakemuksen teossa, voit pyytää jotakuta muuta edustajaksesi. Saat tarvittaessa myös tulkkausapua.

Päätös toimenpiteistä Visa Dölj

Tukikäsittelijä arvioi tilanteen ja päättää, millaiseen tukeen sinulla on oikeus, eli tekee tukipäätöksen. Saat hakemukseesi aina kirjallisen vastauksen.

Jos hakemuksesi hylätään, sinulla on oikeus valittaa päätöksestä. Valituksen on oltava perillä kolmen viikon sisällä siitä, kun olet saanut päätöksen.

Päätös käännetään sinulle tarvittaessa vähemmistökielelle.

Jos tarpeesi muuttuvat, voit koska tahansa tehdä uuden hakemuksen.

Valitse palveluntarjoaja Visa Dölj

Kun olet saanut tukipäätöksen, voit valita sellaisen palveluntarjoajan, johon luotat. Voit valita joko kaupungin tai yksityisen tahon tarjoaman palvelun tai sellaisen järjestön tarjoaman palvelun, jolla on sopimus kaupungin kanssa. Voit siis valita palveluntarjoajan, joka parhaiten vastaa toiveitasi. Voit vaihtaa palveluntarjoajaa, jos olet tyytymätön.

Jos tarvitset apua palveluntarjoajan valinnassa, voit keskustella asiasta tukikäsittelijän kanssa. Jos et valitse itse palveluntarjoajaa, tukikäsittelijä nimeää sen sinulle.

Jos sinulla on kommentoitavaa tai valituksen aihetta Visa Dölj

Jos et saa sinulle myönnettyä apua tai jos olet tyytymätön saamaasi apuun, ota ensisijaisesti yhteyttä palveluntarjoajan toiminnanjohtajaan. Voit myös soittaa kaupungin yhteyskeskukseen.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad