Tukihakemus eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta säädetyn lain (LSS) perusteella

Laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta (LSS) on laki, jonka tarkoituksena on turvata toimintaesteisille mahdollisuus elää mahdollisimman normaalia elämää.

Laissa on määräyksiä erityisistä tukitoimista ja palveluista, joihin toimintarajoitteisilla henkilöillä on oikeus.

Sinulla voi olla oikeus hakea LSS:n mukaista tukea, jos:

  • kuulut lain määrittelemään henkilöryhmään 1, 2 tai 3
  • LSS-käsittelijä arvioi sinun tarvitsevan päivittäistä tukea, jotta sinulle voidaan taata hyvät elinolosuhteet
  • tarpeisiisi ei vastata muilla tavoin.

Henkilöryhmät Visa Dölj

Jotta voisit saada LSS:n mukaisia tukitoimia ja palveluita, sinun on kuuluttava johonkin lain määrittämään henkilöryhmään:

Henkilöryhmä 1

Henkilöt, joilla on kehityshäiriöitä, autismi tai autisminkaltainen tila.

Henkilöryhmä 2

Henkilöt, joilla on merkittävä ja pysyvä psyykkinen toimintaeste aikuisiässä syntyneen aivovamman takia.

Henkilöryhmä 3

Henkilöt, joilla on sellaisia laajoja ja pysyviä fyysisiä tai psyykkisiä toimintaesteitä, jotka eivät selvästi johdu normaalista vanhenemisesta, jotka vaikeuttavat merkittävästi arjesta selviytymistä ja jotka siksi edellyttävät tukitoimia tai palveluita.

Kuka voi hakea LSS:n mukaisia tukitoimia tai palveluita?

Huoltaja tekee hakemuksen alle 15-vuotiaan lapsen puolesta. 15–17-vuotiaat nuoret, jotka ymmärtävät hakemuksen sisällön, voivat tehdä hakemuksen yhdessä huoltajan kanssa. Muussa tapauksessa vastuu on huoltajalla. 18 vuotta täyttänyt voi tehdä hakemuksen itse, jos hän ymmärtää, mistä on kyse. Muussa tapauksessa hän voi saada hakemuksen tekoon apua edustajaltaan, kuten esimerkiksi edunvalvojalta.

Miten hakemus tehdään?

Haet tukea täyttämällä hakemuslomakkeen ja lähettämällä sen hoito ja hoiva -toimialalle (Omvårdnadsförvaltning). Voit tehdä hakemuksen myös suullisesti ottamalla yhteyttä LSS-käsittelijään. Saat yhteyden LSS-käsittelijään soittamalla kaupungin yhteyskeskukseen.

Mitä hakemuksen jättämisen jälkeen tapahtuu? Visa Dölj

Kun hakemus on tullut perille, LSS-käsittelijä ottaa sinuun yhteyttä sopiakseen kanssasi tapaamisajan. LSS-käsittelijä selvittää ensimmäiseksi, kuulutko johonkin kolmesta LSS:ssä määriteltyyn henkilöryhmään. Tämän jälkeen käsittelijä selvittää, tarvitsetko tukea hyvien elinolosuhteiden turvaamiseksi.

Saat hakemukseesi kirjallisen vastauksen. Jos hakemuksesi hylätään kokonaan tai osittain, sinulla on oikeus valittaa päätöksestä. Jos sinulle myönnetään tukea, päätös ja tarpeelliset tiedot toimitetaan sille taholle, jolta saat sinulle myönnetyt tukitoimet tai palvelut. Sinuun otetaan yhteyttä, ja voitte yhdessä suunnitella, miten tukitoimet tai palvelut toteutetaan.

LSS-käsittelijä seuraa tapaustasi säännöllisesti ja tekee tarvittaessa uuden päätöksen esimerkiksi siinä tapauksessa, että terveydentilasi kohenee tai heikkenee.

Jos et ole tyytyväinen päätökseen Visa Dölj

Jos et ole tyytyväinen päätökseen, voit valittaa siitä. Valitus on monivaiheinen prosessi.

  1. Sinä jätät kirjallisen valituksen kunnalle, maakäräjille tai vakuutuskassalle, jotka voivat harkita päätöstään uudelleen.
  2. Jos kunta, maakäräjät tai vakuutuskassa ei muuta tekemäänsä päätöstä, valitus etenee hallinto-oikeuteen, joka on tuomioistuin.
  3. Jos hallinto-oikeus päätyy siihen, että sinulla on oikeus tukeen, se lähettää asiasi kunnalle, maakäräjille tai vakuutuskassalle uudelleenkäsittelyä varten. Hallinto-oikeus päättää yleisellä tasolla, onko sinulla oikeus tiettyyn tukeen vai ei, mutta se ei määrää yksityiskohtaisesti, kuinka tukitoimet toteutetaan. Joissain tilanteissa hallinto-oikeuteen voi valittaa myös silloin, jos tukitoimien tai palveluiden ei katsota olevan riittäviä.
  4. Hallinto-oikeuden päätöksistä voi valittaa kamarioikeuteen.
  5. Kamarioikeuden päätöksistä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka on korkein elin, johon valituksen voi tehdä.
  6. Kamarioikeus ja korkein hallinto-oikeus edellyttävät muutoksenhakulupaa ottaakseen asian käsittelyyn. Tämä tarkoittaa, että nämä tuomioistuimet käsittelevät vain asioita, joilla on periaatteellista merkitystä ja joiden osalta laki kaipaa tarkennusta.

Voinko valita palveluntarjoajan itse? Visa Dölj

Solnan kaupunki antaa tietyissä tapauksissa valinnanvapauden. Voit esimerkiksi valita, minkä palveluntarjoajan päivätoimintaan osallistut edellyttäen, että kuulut kyseisen toiminnan kohderyhmään ja että toiminnassa on tilaa.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad