Från: 5 februari 2024
Till: 23 juni 2024

Skytteholms plaskdamm renoveras

Från början av februari och fram till midsommar pågår arbeten med rivning och renovering av befintlig plaskdamm och ledningar.

Under renoveringen kommer dammen samt toaletten att spärras av.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad