Vass röjs i Råstasjön

I Råstasjöns vassområden lever många djur och fågelarter som gillar vass. Men för att vassområdena inte ska växa igen med sly och buskar eller bre ut sig för mycket i sjön slås vassen vid två tillfällen varje år.

Skrattmåskolonin på stora vassön i Råstasjön.

En hel koloni av skrattmåsar häckar på stora vassön i Råstasjön. Därför slås vassen där varje år.

Den första vassröjningen sker under mitten av februari, då flera större ytor röjs. Under sommaren röjs vassen närmast strandkanten.

– Vissa arter i reservatet gynnas av fjolårsvass så för att det alltid ska finnas kvar slår vi olika områden med vass olika år. I några områden, till exempel den stora vassön, slår vi vassen varje år för att främja den stora skrattmåskolonin som häckar där, säger Nils Forsberg, stadsträdgårdsmästare i Solna.

Andra arter som häckar i vassområdena är brunand, sothöna, rörhöna, skäggdopping, knölsvan.

Rörsångare och sävsångare, som skådats vid Råstasjön många gånger, är några av de arter som särskilt tycker om vass. Många fåglar gynnas också av den stora skrattmåskolonin som finns vid sjön.

– Skrattmåsarna är många och tillsammans håller de koll på rovfåglar och varnar för dem. Arter som gärna häckar tillsammans med skrattmås, drar nytta av måskolonins skyddssystem, säger Veronica Gelland Boström, kommunekolog och miljöspecialist på Solna stad.

Under 2024 kommer vass på röd- och blåmarkerade ytor att slås. (Se bild längst ned på sidan.)

Skrattmås vid Råstasjön i Solna.

En skrattmås spejar ut över Råstasjön.

Skrattåsunge i sitt bo

En nykläckt skrattkrattmåsunge vilar ut på vassön i Råstasjön.

Vass längs strandkanten i Råstasjön i Solna, med höghusen i Arenastaden i bakgrunden.

Vass längs strandkanten och skrattmåsar som håller till vid Råstasjön.

Under 2024 kommer vass på röd- och blåmarkerade ytor att slås.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad