Så ska Solnas krisberedskap och krisledning utvecklas

Kommunstyrelsen har antagit en ny handlingsplan för krisberedskap som ska stärka stadens förmåga att hantera samhällsstörningar. Även krisledningsplanen har uppdaterats.

Handlingsplanen för krisberedskap beskriver Solna stads:

  • övergripande styrning av arbetet med krisberedskap.
  • övergripande process för risk- och sårbarhetsanalyser.
  • ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar.
  • planering inom olika områden under mandatperioden.

Inriktningen för mandatperioden är att stärka stadens förmåga att hantera samhällsstörningar. Det ska bland annat ske genom utbildningar och övningar, utveckling av stadens trygghetspunkter, tydligare krav på beredskap i stadens verksamheter och samverkan med civilförsvaret.

Krisledningsplanen beskriver stadens arbete vid extraordinära händelser och höjd beredskap, till exempel ansvar och roller och hur krisledningsfunktionen ska organisera sig och arbeta.

Handlingsplan för krisberedskap och krisledningsplan för 2024-2026 beslutades av Solna stads kommunstyrelse den 4 december 2023.

Du hittar planerna på sidan om Krisledning och samverkan.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad