Riktlinje för nödvatten beslutad

Vad händer om dricksvattnet i Solna plötsligt inte kan levereras? Nu har staden beslutat hur Solnaborna ska förses med tillfälligt nödvatten, i händelse av en kris.

Nödvatten är en del av samhällets krisberedskap. Syftet med tydliga riktlinjer för nödvattenförsörjningen är att säkra hur Solnaborna och prioriterade grupper ska få tillgång till dricksvatten i händelse av en vattenkris. Genom god planering och beredskap kan konsekvenserna för invånare och samhällsviktig verksamhet minimeras.

Vad är nödvatten?

Vid en större störning i leveransen av dricksvatten ansvarar Solna vatten för att förse allmänheten med så kallat nödvatten. Det görs genom utplacering av tankar där man kan hämta vatten. Planeringen kring nödvatten utgår från olika möjliga scenarier, till exempel att det plötsligt inte finns vatten i ledningsnätet eller att dricksvattnet inte kan drickas.

Riktlinjerna beslutades av kommunstyrelsen i Solna den 13 november 2023.

Läs mer i riktlinje för nödvatten på sidan Kommunalt vatten och avlopp.

 

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad